Mirtec S.A. - News
article image

05/07/2024


Νέος Γενικός Διευθυντής Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε καλωσορίζει το Νέο Γενικό Διευθυντή Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, Δρ. Γεώργιο Δρόσο.

Ο Γεώργιος Δρόσος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου του Manchester – UMIST, πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) σε συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών - κεραιοσυστήματα από το Πανεπιστήμιο του Manchester (UMIST).  Έχει συγγράψει 4 διατριβές, 18 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 14 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περισσότερες από 260 βιβλιογραφικές αναφορές (citations).

Μέχρι τώρα ήταν Διευθυντής Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με κύριες αρμοδιότητες: α) την εποπτεία της αγοράς στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων, που καλύπτονται από την τεχνική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία του ν.4712/2020 (Α΄ 146) (market surveillance authority) και β) την ενσωμάτωση Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, την εκπόνηση εθνικών κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή Κανονισμών και την κατάρτιση εθνικών διατάξεων και τεχνικών κανόνων για βιομηχανικά προϊόντα και εγκαταστάσεις του μη εναρμονισμένου τομέα, ως αρμόδια ρυθμιστική αρχή (regulatory authority).

Έχει συνολική επαγγελματικά εμπειρία άνω της εικοσιπενταετίας με τεχνογνωσία στο νέο ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας (23 Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, 9 Κανονισμούς και 22 εθνικούς τεχνικούς κανόνες) και τον έλεγχο (εποπτεία της αγοράς) και πιστοποίηση των αντίστοιχων βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, την επιχειρηματική καινοτομία, τη βιομηχανική ιδιοκτησία και το εμπορικό απόρρητο, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τη διαχείριση ραδιοφάσματος και τους διεθνείς κανονισμούς τηλεπικοινωνιών.

Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ), Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Εκρηκτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μέλος της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων της ΑΑΔΕ., Μέλος της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων, Μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, Μέλος Τεχνικών Επιτροπών του ΕΛΟΤ,  Μέλος Οργάνων Ελέγχου για τον έλεγχο επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 3 του Ν. 3299/04, Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση Οδικού Χάρτη για το δίκτυο 5ης γενιάς (5G), Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου στo πλαίσιο εφαρμογής του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ», Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν, Αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας στο Συμβούλιο Διαστημικής Πολιτικής, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος, Αναπληρωματικό Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,.

Τέλος, έχει εκπροσωπήσει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Εθνικός Εκπρόσωπος για τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας, τις Νέες Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής, και σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Διάβασε περισσότερα

article image

29/04/2024


Σεμινάριο με θέμα «Σύνδρομο Άρρωστου Κτιρίου: Ενημέρωση και αντιμετώπιση»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Σπίτι της Κύπρου, το σεμινάριο με θέμα «Σύνδρομο Άρρωστου Κτιρίου: Ενημέρωση και αντιμετώπιση».

Το σεμινάριο, που είχε ως στόχο την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, διοργανώθηκε από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και μέλη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με το Σπίτι της Κύπρου και τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδος.

Οι επαγγελματίες από τον τομέα της εργασιακής ασφάλειας και υγείας προσέδωσαν μια πλούσια πλατφόρμα για συζητήσεις και ανταλλαγή γνώσεων.

Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο οποίος κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου τόνισε ότι η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, θεωρώντας την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας ως εξαιρετικά σημαντική, στηρίζει συναφείς πρωτοβουλίες και δράσεις.

Ο Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, κ. Γιώργος Παναγόπουλος, παρουσίασε τις υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο  Enterprise Europe Network Ελλάδος για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ο Δρ Γιώργος Μπίσκος, Καθηγητής στο Ινστιτούτο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft Ολλανδίας, εξήγησε την ορολογία του «Συνδρόμου Άρρωστου Κτιρίου» (ΣΑΚ) και τους βλαπτικούς παράγοντες και τις συνθήκες του αέρα στον εργασιακό χώρο.

Εκπροσωπώντας την εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία Safety Culture, ο κ. Γιάννης Πλέσσας, μίλησε για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και αυτοαπασχολουμένων,  παραθέτοντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την επίδραση, προσδιορισμό, εκτίμηση και διαχείριση των βλαπτικών παραγόντων της υγείας των εργαζομένων.

Ο κ. Κωνσταντίνος Λοϊζου, Διευθύνοντας Σύμβουλος της κυπριακής νεοφυούς εταιρείας τεχνολογίας  EMBIO Diagnostics Ltd, αναφέρθηκε στις ψηφιακές λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν  με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στον εργασιακό χώρο. Υπογράμμισε τη σημασία της αναγνώρισης, της ανάγκης προστασίας των εργαζομένων, της διεξαγωγής συστηματικών ελέγχων με τη χρήση τεχνολογίας και της έγκαιρης ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών από την πλευρά των εργοδοτών σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.

Τέλος, ο Δρ Γιάννης Κωνσταντακόπουλος, από τη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου και Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας, μίλησε για την νέα εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), με τίτλο: «Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην ψηφιακή εποχή: 2023-2025».

 

Διάβασε περισσότερα

article image

25/04/2024


Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ A.E στην 24η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης

Η 24η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης (EOTA) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 24/4/2023.

H ΕΒΕΤΑΜ A.E είναι μέλος του ΕΟΤΑ από το 2022, καθώς έχει οριστεί Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης με την υπ΄αρ. 107220/1.10.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 4667 Β’ 2021). Ο ΕΟΤΑ αποτελεί τον οργανισμό των ευρωπαϊκών φορέων τεχνικής αξιολόγησης για δομικά προϊόντα, που ιδρύθηκε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 για τα δομικά προϊόντα (CPR).

Ο EOTA παρέχει το πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (European Technical Assessment -ETA) των δομικών προϊόντων που είναι καινοτόμα ή δεν εμπίπτουν, μερικώς ή εξ΄ολοκλήρου, στα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα του καν. (ΕΕ) 305/2011. To πλαίσιο αυτό αποτελεί τη μόνη προβλεπόμενη από τον κανονισμό CRP διαδικασία με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους ευρωπαίους κατασκευαστές να θέσουν τη σήμανση CE στα ανωτέρω δομικά προϊόντα μέσω της αξιολόγησης της συμμόρφωσής τους βάσει των Ευρωπαϊκών Εγγράφων Aξιολόγησης (European Assessment Documents - EAD) και την έκδοση Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΤΑ).

Ο ορισμός ΟΤΑ και στην Ελλάδα ενθαρρύνει την εγχώρια ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων δομικών προϊόντων, ενώ η εν συνεχεία έκδοση από την ΕΒΕΤΑΜ A.E των προβλεπόμενων ΕΤΑ, δίνει το απαραίτητο διαβατήριο για την ελεύθερη εμπορία τους στην ενιαία αγορά, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στην τόνωση της οικονομίας και τη διεύρυνση των συναφών κλάδων των δομικών έργων, αλλά και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης για το οικοσύστημα των κατασκευών (construction ecosystem), που λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας στις αλλαγές και το σύνθετο χαρακτήρα του.

Η ΕΒΕΤΑΜ A.E συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εκπροσωπούμενη από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Δρόσο, Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

 

Διάβασε περισσότερα

article image

18/04/2024


Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή συγχαίρει την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, για τη συνδρομή και τη συμβολή της στην υποστήριξη και ανάπτυξη των μικρών και των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με αφορμή τα 15 χρόνια λειτουργίας του μεγαλύτερου δικτύου στον κόσμο (Enterprise Europe Network EEN) σκοπός του οποίου είναι να υποστηρίζει τη λειτουργία και ανάπτυξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία, αναγνωρίζεται από την Ε.Ε, ως ένας σημαντικός εταίρος, για την υλοποίηση του κοινού οράματος ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των επιχειρήσεων σε ένα απαιτητικά οικονομικό περιβάλλον.

Κάθε χρόνο περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις συμβουλεύονται τα στελέχη του δικτύου , 120.000 υποστηρίζονται στο να βρουν επενδυτές και σχεδόν 190.000 συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σε αυτό το συνεχές εγχείρημα ανάπτυξης του επιχειρείν, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης αναδεικνύεται ως μόνιμος αρωγός και από τους πιο σημαντικούς πυλώνες υποστήριξης του δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Διαβάστε ΕΔΩ την επιστολή της Ευρωπαικής Επιτροπής

 

 

Διάβασε περισσότερα

article image

10/04/2024


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση μίας (01) θέσης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, επιπέδου ευθύνης Διεύθυνσης

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Διάβασε περισσότερα

article image

05/07/2024


Νέος Γενικός Διευθυντής Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε καλωσορίζει το Νέο Γενικό Διευθυντή Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, Δρ. Γεώργιο Δρόσο.

Ο Γεώργιος Δρόσος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου του Manchester – UMIST, πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) σε συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών - κεραιοσυστήματα από το Πανεπιστήμιο του Manchester (UMIST).  Έχει συγγράψει 4 διατριβές, 18 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 14 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περισσότερες από 260 βιβλιογραφικές αναφορές (citations).

Μέχρι τώρα ήταν Διευθυντής Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με κύριες αρμοδιότητες: α) την εποπτεία της αγοράς στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων, που καλύπτονται από την τεχνική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία του ν.4712/2020 (Α΄ 146) (market surveillance authority) και β) την ενσωμάτωση Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, την εκπόνηση εθνικών κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή Κανονισμών και την κατάρτιση εθνικών διατάξεων και τεχνικών κανόνων για βιομηχανικά προϊόντα και εγκαταστάσεις του μη εναρμονισμένου τομέα, ως αρμόδια ρυθμιστική αρχή (regulatory authority).

Έχει συνολική επαγγελματικά εμπειρία άνω της εικοσιπενταετίας με τεχνογνωσία στο νέο ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας (23 Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, 9 Κανονισμούς και 22 εθνικούς τεχνικούς κανόνες) και τον έλεγχο (εποπτεία της αγοράς) και πιστοποίηση των αντίστοιχων βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, την επιχειρηματική καινοτομία, τη βιομηχανική ιδιοκτησία και το εμπορικό απόρρητο, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τη διαχείριση ραδιοφάσματος και τους διεθνείς κανονισμούς τηλεπικοινωνιών.

Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ), Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Εκρηκτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μέλος της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων της ΑΑΔΕ., Μέλος της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων, Μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, Μέλος Τεχνικών Επιτροπών του ΕΛΟΤ,  Μέλος Οργάνων Ελέγχου για τον έλεγχο επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 3 του Ν. 3299/04, Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση Οδικού Χάρτη για το δίκτυο 5ης γενιάς (5G), Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου στo πλαίσιο εφαρμογής του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ», Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν, Αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας στο Συμβούλιο Διαστημικής Πολιτικής, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος, Αναπληρωματικό Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,.

Τέλος, έχει εκπροσωπήσει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Εθνικός Εκπρόσωπος για τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας, τις Νέες Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής, και σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Διάβασε περισσότερα

article image

03/07/2024


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ προσκαλεί τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ:

 

 

Διάβασε περισσότερα

article image

20/06/2024


Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ

Δικαιολογητικά Υποψήφιου Προμηθευτη

Αίτηση Προμηθευτή

 

Διάβασε περισσότερα

article image

11/06/2024


Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε συμμετέχει στη Διεθνή ημέρα Περιβάλλοντος!

| 5 Ιουνίου 2024: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος | 

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. , με σεβασμό πρωτίστως στον άνθρωπο, έχει υιοθετήσει πολιτικές και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές νόρμες, ενώ ταυτόχρονα έχει δραστηριοποιηθεί σε θέματα ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος, υλοποιώντας εμβληματικά περιβαλλοντικά έργα.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Διάβασε περισσότερα

article image

24/05/2024


Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ A.E στo 10ο ECTP Conference στις Βρυξέλλες

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε Το 10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Κατασκευών  (ECTP) στις 5 και 6 Μαρτίου 2024, στις Βρυξέλλες.
Στο συνέδριο συμμετείχαν οργανισμοί από όλη την αλυσίδα αξίας των κατασκευών καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
H ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το ευρωπαϊκό έργο INPERSO (INdustrialised and PErsonalised Renovation for Sustainable sOcieties), στο οποίο συμμετέχει και να αναδείξει τις καινοτόμες προσεγγίσεις που μελετώνται στο έργο για την ανακαίνιση σε κτίρια κατοικιών και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την Ευρώπη.
Επίσης, ως Φορέας Αρωγός του cluster e-CODOMH, νέο μέλος του ECTP, παρουσίασε το cluster, προωθώντας για λογαριασμό των μελών του, την δικτύωση με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα των κατασκευών.
Η ΕΒΕΤΑΜ A.E και το cluster e-CODOMH εκπροσωπήθηκαν από τον κο Γεώργιο Δρόσο (Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΤΑΜ) και την κα Κων/να Ανδρεούλη (Μέλος Δ.Σ. e-CODOMH).
 

Διάβασε περισσότερα

article image

15/05/2024


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 933/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ2ΙΡ4658Π3-ΗΡΘ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 933/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ2ΙΡ4658Π3-ΗΡΘ) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4972/2022, καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης ο Πίνακας Κατάταξης για τη Διεύθυνση Προμηθειών.

Πίνακας Κατάταξης 〈αρ. πρωτ. 933/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ2ΙΡ4658Π3-ΗΡΘ)〉

Δείτε αναλυτικά την κατάταξη ΕΔΩ:

Διάβασε περισσότερα

article image

15/05/2024


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ Ψ30Δ4658Π3-9Ε2) για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. Επιλεγείς της υπ’ αρ. 934/9.4.2024

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 934/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ30Δ4658Π3-9Ε2) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4972/2022, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής για τη Γενική Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων.

Επιλεγείς Γενικός Διευθυντής Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων: Δρ. Γεώργιος Δρόσος.

Διάβασε περισσότερα

article image

29/04/2024


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 934/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ30Δ4658Π3-9Ε2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 934/09.04.2024 (ΑΔΑ Ψ30Δ4658Π3-9Ε2) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4972/2022, καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης ο Πίνακας Κατάταξης για τη Γενική Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων.

Δείτε ΕΔΩ τον Πίνακα Κατάταξης (αρ. πρωτ. 934/09.04.2024/ΑΔΑ Ψ30Δ4658Π3-9Ε2)

Διάβασε περισσότερα

article image

29/04/2024


Σεμινάριο με θέμα «Σύνδρομο Άρρωστου Κτιρίου: Ενημέρωση και αντιμετώπιση»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Σπίτι της Κύπρου, το σεμινάριο με θέμα «Σύνδρομο Άρρωστου Κτιρίου: Ενημέρωση και αντιμετώπιση».

Το σεμινάριο, που είχε ως στόχο την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, διοργανώθηκε από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και μέλη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με το Σπίτι της Κύπρου και τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδος.

Οι επαγγελματίες από τον τομέα της εργασιακής ασφάλειας και υγείας προσέδωσαν μια πλούσια πλατφόρμα για συζητήσεις και ανταλλαγή γνώσεων.

Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο οποίος κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου τόνισε ότι η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, θεωρώντας την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας ως εξαιρετικά σημαντική, στηρίζει συναφείς πρωτοβουλίες και δράσεις.

Ο Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, κ. Γιώργος Παναγόπουλος, παρουσίασε τις υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο  Enterprise Europe Network Ελλάδος για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ο Δρ Γιώργος Μπίσκος, Καθηγητής στο Ινστιτούτο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft Ολλανδίας, εξήγησε την ορολογία του «Συνδρόμου Άρρωστου Κτιρίου» (ΣΑΚ) και τους βλαπτικούς παράγοντες και τις συνθήκες του αέρα στον εργασιακό χώρο.

Εκπροσωπώντας την εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία Safety Culture, ο κ. Γιάννης Πλέσσας, μίλησε για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και αυτοαπασχολουμένων,  παραθέτοντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την επίδραση, προσδιορισμό, εκτίμηση και διαχείριση των βλαπτικών παραγόντων της υγείας των εργαζομένων.

Ο κ. Κωνσταντίνος Λοϊζου, Διευθύνοντας Σύμβουλος της κυπριακής νεοφυούς εταιρείας τεχνολογίας  EMBIO Diagnostics Ltd, αναφέρθηκε στις ψηφιακές λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν  με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στον εργασιακό χώρο. Υπογράμμισε τη σημασία της αναγνώρισης, της ανάγκης προστασίας των εργαζομένων, της διεξαγωγής συστηματικών ελέγχων με τη χρήση τεχνολογίας και της έγκαιρης ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών από την πλευρά των εργοδοτών σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.

Τέλος, ο Δρ Γιάννης Κωνσταντακόπουλος, από τη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου και Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας, μίλησε για την νέα εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), με τίτλο: «Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην ψηφιακή εποχή: 2023-2025».

 

Διάβασε περισσότερα

article image

25/04/2024


Συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ A.E στην 24η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης

Η 24η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης (EOTA) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 24/4/2023.

H ΕΒΕΤΑΜ A.E είναι μέλος του ΕΟΤΑ από το 2022, καθώς έχει οριστεί Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης με την υπ΄αρ. 107220/1.10.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 4667 Β’ 2021). Ο ΕΟΤΑ αποτελεί τον οργανισμό των ευρωπαϊκών φορέων τεχνικής αξιολόγησης για δομικά προϊόντα, που ιδρύθηκε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 για τα δομικά προϊόντα (CPR).

Ο EOTA παρέχει το πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (European Technical Assessment -ETA) των δομικών προϊόντων που είναι καινοτόμα ή δεν εμπίπτουν, μερικώς ή εξ΄ολοκλήρου, στα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα του καν. (ΕΕ) 305/2011. To πλαίσιο αυτό αποτελεί τη μόνη προβλεπόμενη από τον κανονισμό CRP διαδικασία με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους ευρωπαίους κατασκευαστές να θέσουν τη σήμανση CE στα ανωτέρω δομικά προϊόντα μέσω της αξιολόγησης της συμμόρφωσής τους βάσει των Ευρωπαϊκών Εγγράφων Aξιολόγησης (European Assessment Documents - EAD) και την έκδοση Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΤΑ).

Ο ορισμός ΟΤΑ και στην Ελλάδα ενθαρρύνει την εγχώρια ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων δομικών προϊόντων, ενώ η εν συνεχεία έκδοση από την ΕΒΕΤΑΜ A.E των προβλεπόμενων ΕΤΑ, δίνει το απαραίτητο διαβατήριο για την ελεύθερη εμπορία τους στην ενιαία αγορά, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στην τόνωση της οικονομίας και τη διεύρυνση των συναφών κλάδων των δομικών έργων, αλλά και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης για το οικοσύστημα των κατασκευών (construction ecosystem), που λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας στις αλλαγές και το σύνθετο χαρακτήρα του.

Η ΕΒΕΤΑΜ A.E συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εκπροσωπούμενη από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Δρόσο, Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

 

Διάβασε περισσότερα

article image

18/04/2024


Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή συγχαίρει την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, για τη συνδρομή και τη συμβολή της στην υποστήριξη και ανάπτυξη των μικρών και των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με αφορμή τα 15 χρόνια λειτουργίας του μεγαλύτερου δικτύου στον κόσμο (Enterprise Europe Network EEN) σκοπός του οποίου είναι να υποστηρίζει τη λειτουργία και ανάπτυξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία, αναγνωρίζεται από την Ε.Ε, ως ένας σημαντικός εταίρος, για την υλοποίηση του κοινού οράματος ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των επιχειρήσεων σε ένα απαιτητικά οικονομικό περιβάλλον.

Κάθε χρόνο περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις συμβουλεύονται τα στελέχη του δικτύου , 120.000 υποστηρίζονται στο να βρουν επενδυτές και σχεδόν 190.000 συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σε αυτό το συνεχές εγχείρημα ανάπτυξης του επιχειρείν, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης αναδεικνύεται ως μόνιμος αρωγός και από τους πιο σημαντικούς πυλώνες υποστήριξης του δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Διαβάστε ΕΔΩ την επιστολή της Ευρωπαικής Επιτροπής

 

 

Διάβασε περισσότερα

article image

10/04/2024


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση μίας (01) θέσης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, επιπέδου ευθύνης Διεύθυνσης

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Διάβασε περισσότερα