Mirtec S.A. - Research & Development

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί βασικό άξονα των δραστηριοτήτων της ΕΒΕΤΑΜ καθώς προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην Βιομηχανία, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων τεχνολογικών προκλήσεων και την βιώσιμη ανάπτυξή της.

Κύριες δράσεις Εφαρμοσμένης Έρευνας-Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. :

 1. Ανταγωνιστικά Συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα
 2. Ερευνητικά έργα με άμεση ανάθεση από την βιομηχανία για την ανάπτυξη ή βελτίωση υλικών, προϊόντων και διεργασιών αλλά και την επίλυση προβλημάτων
 3. Σχεδιασμός - Ανάπτυξη και Πιλοτική παραγωγή προηγμένων υλικών
 4. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και εργαστηριακών ελέγχων
 5. Εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου (φοιτητές, μηχανικούς βιομηχανίας, τεχνίτες)
 6. Δικτύωση & προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας
 7. Δημιουργία στρατηγικής σημασίας Οικοσυστημάτων Τεχνολογικής Καινοτομίας
Φορέας Αρωγός του 1ου Επιχειρηματικού Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας για τον κατασκευαστικό κλάδο, Cluster e-CODOMH
Φορέας Αρωγός του 1ου Επιχειρηματικού Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας για τον κατασκευαστικό κλάδο.
Το 1ο έργο για τις επιχειρήσεις του Cluster e-CODOMH: «eCODOMH-B2B»
Μέτοχος στο 1ο Ελληνικό Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής H-CAM
research image 1
research image 2

Πεδία εξειδίκευσης:

Ανάπτυξη και παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων με εφαρμογή προηγμένων διεργασιών.
Ενδεικτικά:
 • Νέα δομικά υλικά,
 • Πορώδη κεραμικά για περιβαλλοντικές και άλλες εφαρμογές (φίλτρα, μεμβράνες κ.α.),
 • Κεραμικά χαμηλού συντελεστή θερμικής διαστολής,
 • Ηλεκτρονικά κεραμικά,
 • Κεραμικά για ιατρικές εφαρμογές,
 • Υλικά τροφοδοσίας για 3D-printing σε μορφή μελανιών/αιωρημάτων/παστών,
 • Πούδρες με ελεγχόμενα χαρακτηριστικά,
 • Κεραμικά νανοϋλικά,
 • Υλικά/τεχνολογίες για κελιά καύσης στερεού ηλεκτρολύτη (παραγωγή H2),
 • Επικαλύψεις με υγρές χημικές μεθόδους,
 • Επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού,
 • Επιστρώσεις με sputtering,
 • Μορφοποίηση κεραμικών με πλήθος τεχνικών

Χαρακτηρισμοί υλικών, συνδέσεις υλικών και κατασκευών, ανάλυση και μοντελοποίηση κατασκευών, διάγνωση φθοράς υλικών και κατασκευών με μεθόδους μη καταστρεπτικών ελέγχων.

 • Ανάπτυξη λειτουργικών κλωστοϋφαντουργικών και πλαστικών προϊόντων (π.χ. αντιμικροβιακά, πυρανθεκτικά κλπ)
 • Χρήση υλικών βιολογικής προέλευσης (βιοπολυμερή, χρωστικές ύλες κλπ)
 • Τεχνολογίες ανακύκλωσης πλαστικών
 • Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε μέσα ατομικής προστασίας
 • Αριστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών (π.χ. βαφή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων)

Στη μονάδα θερμικών ψεκασμών της ΕΒΕΤΑΜ εφαρμόζονται οι σημαντικότερες από τις τεχνικές θερμικού ψεκασμού: θερμικός ψεκασμός με πλάσμα (APS), ψεκασμός φλόγας οξυγόνου υψηλής ταχύτητας (HVOF) και ψεκασμός με υγρή τροφοδοσία αιωρημάτων και διαλυμάτων (SPS, SPPS) για τη δημιουργία μεταλλικών, κεραμικών και μεταλλοκεραμικών επικαλύψεων.

Με την εφαρμογή των επικαλύψεων επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων προστασία από φθορά, τριβή, διάβρωση, οξείδωση σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, θερμική φραγή κ.α. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται αύξηση του χρόνου ζωής των εξαρτημάτων, μείωση του κόστους συντήρησης, καλύτερη απόδοση των μηχανών και αύξηση της παραγωγικότητας με υψηλότερη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Οι τομείς που βρίσκουν εφαρμογή τέτοιου είδους επικαλύψεις περιλαμβάνουν τσιμεντοβιομηχανίες, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγεία, βιομηχανία πλαστικών, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, μεταλλουργίες, ιατρικά εμφυτεύματα κ.λ.π. Η μονάδα θερμικού ψεκασμού υποστηρίζεται και συμπληρώνεται από το εργαστήριο μικροσκοπίας και τριβολογίας για τον έλεγχο της μικροδομής, της πρόσφυσης και τη μελέτη των μηχανισμών φθοράς των επικαλύψεων.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. έχει αναπτύξει αξιόλογη επιστημονική δραστηριότητα σε θέματα ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος και είναι σε θέση να υποστηρίξει ουσιαστικά την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των εταιρειών.
Η Εταιρεία μας διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην:
 • ανάπτυξη αντιρρυπαντικών τεχνολογιών
 • σταθεροποίηση/αδρανοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων/παραπροϊόντων για την ασφαλή διάθεσή τους
 • αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων, παραπροϊόντων και ΑΕΚΚ για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση που υπάρχει στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και τον πλούσιο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει μηχανήματα παρασκευής και επεξεργασίας κόνεων, σύγχρονα μηχανήματα μορφοποίησης, καθώς και εργαστηριακούς κλιβάνους υψηλής τεχνολογίας, η Εταιρεία είναι σε θέση να παράγει κατά παραγγελία των πελατών της εξειδικευμένα προϊόντα.

Αντίστροφη σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων, ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων, βαφές υφασμάτων σε εργαστηριακή κλίμακα, πιλοτική παραγωγή προηγμένων υλικών κ.ά.

Η Εταιρεία έχει σήμερα συμφωνητικά συνεργασίας με Βιομηχανίες του εξωτερικού και αναλαμβάνει την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Σφαιρικά συσσωματώματα κεραμικών κόνεων με κατά παραγγελία συστάσεις με τη μέθοδο της ξήρανσης δια ψεκασμού (Spray Drying)
 • Κεραμικές πούδρες ελεγχόμενης σύστασης, μεγέθους και μορφολογίας σωματιδίων
 • Χωνευτήρια, σκαφίδια, σωλήνες, δίσκοι, κύλινδροι πολύ λεπτού τοιχώματος (από αλουμίνα, ζιρκονία κ.α.)
 • Μορφοποιημένα κεραμικά με σύσταση και μέγεθος κατά παραγγελία
 • Ειδικά κεραμικά προϊόντα με χαμηλό συντελεστή θερμικής διαστολής
 • Προηγμένα κεραμικά υψηλών θερμοκρασιών για θερμική και ηλεκτρική μόνωση
 • Κεραμικά φίλτρα, κυψελοειδείς κεραμικές δομές, ακροφύσια αμμοβολής, ειδικά πυρίμαχα κ.α.
 • Κεραμικά υδατικά διαλύματα & αιωρήματα φιλικά προς το περιβάλλον.
 • Υλικά τροφοδοσίας για 3D-printing σε μορφή μελανιών/αιωρημάτων/παστών

Στην ΕΒΕΤΑΜ A.E. εκπονούνται μελέτες για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, τη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και την ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών. Στόχος είναι η αναβάθμιση του τεχνολογικού περιεχομένου και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων των πελατών της Εταιρείας. Με την εργαστηριακή υποδομή και το υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, η ΕΒΕΤΑΜ προσφέρει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας, όπως η μεταλλουργία-χαλυβουργία, η βιομηχανία δομικών και ορυκτών υλικών, η κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, η βιομηχανία πλαστικών και ανακύκλωσης. Στην εταιρεία πραγματοποιούνται μελέτες υλικών & αστοχίας υλικού, διερεύνηση και ανάλυση αποκλίσεων από τα επιθυμητά όρια ποιότητας προϊόντων, μοντελοποίηση και ανάλυση κατασκευών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων, κ.α. Προσομοίωση και βελτιστοποίηση, διερεύνηση προβλημάτων παραγωγής και παραγωγικών διαδικασιών, κ.ά.

Η ΕΒΕΤΑΜ A.E.

 • Στοχεύει στην καινοτομία που φθάνει στην αγορά
 • Επενδύει συνεχώς στη δημιουργία και τη διάχυση νέας γνώσης στον τομέα των υλικών και των διεργασιών στη βιομηχανία
 • Είναι σε διαρκή συνεργασία και χτίζει στρατηγικές σχέσεις με τη Βιομηχανία και τους Φορείς γνώσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων επιδεικνύοντας σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα.

76ο χλμ. ΕΟ Αθηνών – Λαμίας (Έξοδος Ριτσώνας) Τ.Θ.150, 32009 Σχηματάρι – Βοιωτίας

Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Κωνσταντίνα-Ντία Ανδρεούλη, Head of Research & Development/ Physicist, PhD Materials Science, MBA

T +302262307829

M +30 6972838044

E d.andreouli@mirtec.gr

research image 3

Συγχρηματοδοτούμενα Εθνικά  Έργα

NANOLEFINS -Τ2ΕΔΚ-01378, NSRF 2014-2020, "Development of innovative nano-catalyst materials and reactors toward the efficient and selective hydrogenation of CO2 to light olefins"
DEREAL- STER1-0023807, NSRF 2014-2020, "Design and Production Control criteria of Recycled Aluminium products with low energy and environmental footprint"
CustomHip - Τ2ΕΔΚ-02410, NSRF 2014-2020, "Personalized implant for hip arthroplasty"
Cluster e-CODOMH - ΓΓ1CL-0058353, NSRF 2014-2020, "Collaborative innovation formation for sustainable constructions, buildings, infrastructures, Cluster e-CODOMH"
3DENT - Τ2ΕΔΚ-04124, NSRF 2014-2020, "3D printing for the production of personalized structures in dentistry".
LIGBIO-GASOFC -Τ1ΕΔΚ-01894, NSRF 2014-2020, "Efficient conversion of Greek Lignite and agricultural residues to electricity through catalyst-aided integrated gasification/SOFC and Direct Carbon Fuel Cell"
NanoCO2 -Τ1ΕΔΚ-00094, NSRF 2014-2020, "Rational design and development of nano-structured catalysts for the CO2 transformation to value-added products"
SOLCEMENT -Τ1ΕΔΚ-01582, NSRF 2014-2020, "Use of concentrated Solar radiation in the cement industry: Design of a suitable, integrated and low carbon footprint process for limestone calcination"
HYSELFDROPS - Τ2ΕΔΚ-01883 , NSRF 2014-2020, "Hybrid thermal spray coatings with self-lubricant properties for wear protection of Internal Combustion Engine piston rings"
THORAX - Τ6ΥΒΠ-00014, NSRF 2014-2020, "Industrial development of lightweight body shields for military and civil-commercial applications"
CREATION - Τ6ΥΒΠ-00350, NSRF 2014-2020, "Innovative protective coatings for energy and resource efficiency applications in power plants"
CHROMASURF - T1EΔK- 03073, NSRF 2014-2020, "Development of Surface Coating Processes in Cotton Yarns / Fabrics for Single Stage Dyeing with Reduced Environmental Impact"
FUV-PP - T2EΔΚ-01466, NSRF 2014-2020, "Flame retardant and UV-stable PP-based cable protecting pipes"
ΜΟΗΙΤΟ+ -T1EΔΚ03167, NSRF 2014-2020, "Modular line for the production of multifunctional textiles and films"

Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά  Έργα

INPERSO - HORIZON, GA 101069820 "Industrialised and Personalised Renovation for Sustainable societies"
PRecycling-HORIZON, GA101058670 Plastics Recycling from and for home appliances, toys, and textile
HEREWEAR - HORIZON 2020, GA 101000632 "Bio-based local sustainable circular wear"
RESERVIST - HORIZON 2020, GA 101016041 "Repurposing manufacturing lines for providing medical and other products and services in case of spiking demand times."
InnovaConcrete - HORIZON 2020, GA 760858 "Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage"
EEN-HELLAS 2025 - SMP-COSME-2021-EEN, GA 101052682 "Enterprise Europe Network-Hellas 2022-2025: Supporting competitiveness, innovation, digitalisation, sustainability, growth and resilience of Greek enterprises within the Single Market and beyond"
Enhancement 2020-2021 - HORIZON 2020, sGA 880015 "Enhancing Innovation Management Capacities and Key Account Management Services for Greek SMEs"