Αναζήτηση Πιστοποιητικού

MIRTEC

Οδηγίες

01. Αναζητήστε τον αριθμό πιστοποιητικού στο εκδοθέν πιστοποιητικό

02. Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι της μορφής MIRTECXXXXXXXXXXXXXXX

03. Πληκτρολογήστε στο πεδίο «Αναζήτηση» τον αριθμό του πιστοποιητικού (χωρίς το MIRTEC)

04. Πατήστε «Αναζήτηση» για την εύρεση και έλεγχο της εγκυρότητας του πιστοποιητικού

05. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.» στο τηλέφωνο 24210-96959.