Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. - Mirtec S.A.
article image

20/06/2024


Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ

Δικαιολογητικά Υποψήφιου Προμηθευτη

Αίτηση Προμηθευτή