Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης μίας (1) θέσης με τίτλο Ελεγκτής /Επιθεωρητής Τεχνικού Αντικειμένου. - Mirtec S.A.
article image

29/09/2023


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης μίας (1) θέσης με τίτλο Ελεγκτής /Επιθεωρητής Τεχνικού Αντικειμένου.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε αναζητεί άτομο για τη στελέχωση της θέσης με τίτλο «Ελεγκτής /Επιθεωρητής Τεχνικού Αντικειμένου.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:
Έλεγχος και πιστοποίηση οχημάτων βάσει εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιτόπιος έλεγχος οχήματος και κατάρτιση τεχνικού φακέλου.
Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Απαραίτητες προϋποθέσεις

  • Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Γνώση χρήσης Η/Υ και λειτουργικών προγραμμάτων
  • Δίπλωμα αυτοκινήτου
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους
  • Μεθοδικότητα, δημιουργικότητα και συνεργατικότητα
  • Προϋπηρεσία σε ελέγχους αντίστοιχου τεχνικού αντικειμένου επιθυμητή

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστείλετε το CV σας στο email: athens.office@mirtec.gr