Πίνακες Πιστοποιήσεων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΑ 618/43/03.01.2005 & 17230/671/01.09.2005


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΑ 618/43/03.01.2005 & 17230/671/01.09.2005


ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. Αριθ. 14165/Φ.17.4/373/28.07.93. (ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) (ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ADR)


ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. Αριθ. 14165/Φ.17.4/373/28.07.93. (ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ADR)


ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/35/ΕΕ & ADR


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


ΕΝ ΙΣΧΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/35/EU


Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε.


Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ "OCTOPUS"


Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.


Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΤΟΛΙΟΣ "Sports & Play"


Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - ΜΠΕΤΣΗΣ Κ. - ΜΟΣΧΟΒΟΣ Χ. Ο.Ε. "CityPlay"


Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.


Επαναφορά σε ισχύ πιστοποιητικού


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΚΣΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/33/ΕΕ