Πιστοποίηση

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι διαπιστευμένη για την πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με τα ακόλουθα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα:
 • Πιστοποίηση μεθόδων συγκόλλησης μεταλλικών υλικών (EN ISO 15614 series, ASME IX, API 1104, EN 13134) καθώς και πιστοποίηση ικανότητας συγκολλητών μεταλλικών υλικών (EN ISO 9606 series, ASME IX, API 1104, EN ISO 13585, EN ISO 14732), κ.α. π.χ AWS
 • Πιστοποίηση μεθόδων συγκόλλησης καθώς και πιστοποίηση ικανότητας συγκολλητών πλαστικών υλικών ( ΕΝ 13067)
 • Πιστοποίηση πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 3, ΕΛΟΤ ΕΝ 1866, ΕΛΟΤ 1066
 • Πιστοποίηση χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421-2,3 και συγκολλήσεις σύμφωνα με το ISO 17660
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός για κόλλες πλακιδίων, κατά ΕΛΟΤ EN 12004 Ε2: 2008 (κατηγορία 3/C) και Κανονισμό Δομικών (ΕΕ) 305/2011 (CPR)
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης, ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά  για καλώδια, σύμφωνα με  EN 50575:2014/A1:2016 και Κανονισμό Δομικών (ΕΕ) 305/2011 (CPR)
 • Πιστοποίηση ηλιακών θερμικών συλλεκτών και συστημάτων για την απονομή σήματος Solar Keymark βάσει CEN/CENELEC Internal Regulations - Part 4: 2018
 • Συλλεκτών βάσει των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12975-1, EΛOT EN ISO 9806:2013
 • Συστημάτων  βάσει των προτύπων ΕΛΟΤ EN 12976-1 και ΕΛΟΤ EN 12976-2
 • Πιστοποίηση Ηλεκτρικών καλωδίων με βάση τα πρότυπα ΕΛΟΤ 563 σειρά, ΕΛΟΤ 843, EN 60702 σειρά, EN 50525 σειρά (HAR Marking), EN 50214, EN 61138, CENELEC HD 21.4 S2
 • Πιστοποίηση Ρευματοδοτών / Ρευματοληπτών οικιακής χρήσης  με βάση τα πρότυπα IEC 60884 σειρά και ΕΛΟΤ 1413-1.
 • Πιστοποίηση Φωτιστικών Σωμάτων με βάση τα πρότυπα IEC 60598 σειρά (ENEC Marking ).
 • Έλεγχος και Πιστοποίηση Εξοπλισμού παιχνιδότοπων, (ΦΕΚ 931/Β/2009, ΦΕΚ 2029/Β/25.7.2014, ΦΕΚ 2213/8.6.2019, πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ EN 1176, EN 1177, ΕΛΟΤ EN14960)
 • Πιστοποίηση ξενοδοχείων (ΥΑ216 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015), ΥΑ219 (ΦΕΚ14/Β/12.01.2015) και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων ΥΑ21185 (ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014), ΥΑ 219 (ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015)
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών συνοδευόμενης και καθοδηγούμενης κατάδυσης (Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ/273Α/4-11-2005), ΕΛΟΤ ENISO24803:2017
 • Χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης σε παραγωγούς συστημάτων πλαστικών σωληνώσεων (Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 14097/757/2012 – ΦΕΚ 3346 Β/14-12-2012 & την Υ.Α. Αριθμ. 114233/2019 – ΦΕΚ 4278 Β/25-11-2019)
 • Έλεγχος και Πιστοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης κλπ (EN1270, ΕΝ 1271, ΕΝ 748, ΕΝ 1510)


Επίσης, προσφέρουμε πιστοποίηση για μια σειρά βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως:
 • Νήματα, υφάσματα, αξεσουάρ, κουρτίνες, βρεφικά είδη, κλπ, σύμφωνα με την Διεθνή Οικολογική Πιστοποίηση Oeko-Tex® Standard 100 για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Φόρμα παραπόνων Oeko-Tex® https://www.oeko-tex.com/en/contact/complaint-form
 • Προϊόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel (εργαστηριακοί έλεγχοι)
 • Ενδύματα εργασίας, εξοπλισμό ασφαλείας και Μέσα Ατομικής Προστασίας με την σήμανση CE

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι Διαπιστευμένος Φορέας με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ/IEC 17021-1 και πιστοποιεί Συστήματα σύμφωνα με τα πρότυπα:
 • Διαχείρισης Ποιότητας, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
 • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001
 • Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ΕΛΟΤ ISO 45001
 • Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα, ΕΛΟΤ 1429
 • Διαχείρισης Ενέργειας, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001
 • Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP), ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000
 • Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001
 • Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301


Επιπλέον, η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης IQNET (International Quality Network), ενισχύοντας με τη συμμετοχή αυτή τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών της.  Το Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης IQNET δραστηριοποιείται από το 1990 και έχει σχεδόν 40 οργανισμούς πιστοποίησης ως Μέλη με περισσότερα από 200 παραρτήματα σε όλο τον κόσμο.  Κάθε μέλος του IQNET έχει ηγετική θέση στην περιοχή του και συλλογικά μέσω του IQNET δημιουργείται ένα εκτεταμένο και αξιόπιστο δίκτυο οργανισμών πιστοποίησης σε όλο τον κόσμο.

Η συνεργασία με το IQNET ενισχύει την αξιοπιστία της σε περισσότερες από 36 χώρες, κυρίως Ευρωπαϊκές.  Επίσης χορηγεί στους πιστοποιημένους πελάτες της ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, το οποίο τους παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης για συμμετοχή και αναγνώριση στην παγκόσμια αγορά.  Για κάθε διαπιστευμένο πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης, το οποίο εκδίδει η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από το ΙQNET, το οποίο και καταχωρείται στην επίσημη σελίδα του IQNET χωρίς επιπλέον κόστος.


Επίσης, η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την Πιστοποίηση αρμοδίων ατόμων για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων.