Mirtec S.A. - Company
company image

35

χρόνια εμπειρία

Η εταιρεία προήλθε από την συγχώνευση τριών τεχνολογικών φορέων με 35ετή εμπειρία στον χώρο των υλικών: ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. - ΕΚΕΠΥ Α.Ε. - ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε., ενώ στη νέα ΕΒΕΤΑΜ προσαρτώνται επίσης και οι δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.).

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.» προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ, ΕΚΕΠΥ και ΕΤΑΚΕΙ. Οι διατάξεις των νόμων 4002/2011 και 4038/2012 που αναφέρονται σε αυτή τη συγχώνευση, Β ενσωματώνουν στην πράξη σε έναν ισχυρό δημόσιο φορέα με την επωνυμία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., την Πιστοποίηση και τα Εργαστήρια του ΕΛΟΤ, της ΕΒΕΤΑΜ, της ΕΤΑΚΕΙ και της ΕΚΕΠΥ. Στη νέα Εταιρεία εισφέρονται επίσης και οι μέχρι σήμερα ασκούμενες δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης – ΕΛΟΤ καθιστώντας τον ΕΛΟΤ Βασικό Μέτοχο της νέας Εταιρείας.

history image
board image

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EBETAM A.E

Γιώργος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος

Σκιπίων Στυλιανός Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος

Ευάγγελος Κάββαλος, Μέλος Δ.Σ

Βάλμη Κορομηλά, Μέλος Δ.Σ

Γιώργος Δρόσος, Μέλος Δ.Σ

Ιωάννα Ανανιάδου, Μέλος Δ.Σ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ με υψηλή επιστημονική στάθμη και πολυετή βιομηχανική εμπειρία, σε συνδυασμό με άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια, αποτελεί την εγγύηση για την εξασφάλιση των στόχων της εταιρείας.

Η ΕΒΕΤΑΜ στελεχώνεται από αξιόλογους επιθεωρητές, οι οποίοι με την εμπειρία τους και την άρτια κατάρτισή τους διενεργούν υπεύθυνα και με αξιοπιστία επιθεωρήσεις, ελέγχους, πιστοποιήσεις, πραγματογνωμοσύνες, αξιολογήσεις ευρημάτων σε περιπτώσεις ζημιών ή ατυχημάτων, κ.ά. Στα 65 άτομα του προσωπικού της ΕΒΕΤΑΜ περιλαμβάνονται επίσης ερευνητές με διδακτορικές σπουδές, έμπειροι επιστήμονες, μηχανικοί και τεχνικοί.

human resource image
human resource image 2

Η ΕΒΕΤΑΜ αποτελεί παράλληλα επιστημονικό κέντρο ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Επίσης, διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και διαθέτει τα εργαστήριά της για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιμόρφωση νέων τεχνικών στελεχών. Μηχανικοί και επιστήμονες που απέκτησαν σημαντική εμπειρία σε επιθεωρήσεις, ελέγχους αλλά και ερευνητική εμπειρία μέσα από τις δράσεις της ΕΒΕΤΑΜ, στελεχώνουν σήμερα τμήματα ΑΕΙ, μεγάλα ερευνητικά κέντρα και βιομηχανίες της χώρας. Κατάλογος Επιθεωρητών ΕΒΕΤΑΜ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με κωδικό ΣΤΕΡ1-0023807 και τίτλο «Σχεδιασμός και Έλεγχος παραγωγής ανακυκλωμένων προϊόντων Αλουμινίου χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος», με ακρωνύμιο DeReAL, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3» με Κωδικό ΟΠΣ 3130, η ΕΒΕΤΑΜ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

01 Δομές

Για τις δοκιμές των προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την πιλοτική παραγωγή προϊόντων τα εργαστήρια μας είναι άρτια εξοπλισμένα με μοντέρνο τεχνολογικό και επιστημονικό εξοπλισμό.

02 Τεχνογνωσία

Συγκεντρώνοντας την μακρά υπάρχουσα εμπειρία των τριών γνωστών τεχνολογικών κέντρων, η ΕΒΕΤΑΜ κατέχει σημαντική τεχνογνωσία σε μια ευρεία γκάμα υλικών και διεργασιών. Αυτό είναι αποτέλεσμα μακράς εμπλοκής σε ερευνητικές και εργαστηριακές δραστηριότητες και επίσης συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Τεχνολογικά Κέντρα, Ιδρύματα και Πανεπιστήμια.

why us image
why us image 2

03 Καινοτομία

Συμμετέχουμε σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων, παραμένοντας πάντα ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις σε ότι αφορά υλικά και διεργασίες. Με την εστίαση των δραστηριοτήτων μας στην βιομηχανική καινοτομία προσθέτουμε τεχνολογική αξία στα προϊόντα των πελατών μας, ενισχύοντας την επίδοση και την αποδοτικότητα τους.

04 Ολοκληρωμένες Λύσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε σχεδόν όλα τα θέματα που άπτονται των υλικών – Μέταλλα, Κεραμικά και Πυρίμαχα, Οργανικά, Ίνες, κλωστοϋφαντουργικά και σύνθετα. Οι υπηρεσίες εκτείνονται από αναλύσεις και δοκιμές σε ποιοτικό έλεγχο και πιστοποίηση και από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τεχνικά θέματα νομοθεσίας σε κατά παραγγελία λύσεις και προτάσεις για βελτίωση προϊόντων με σαφή εστίαση στην αποτελεσματική και οικονομική χρήση ενέργειας και πόρων διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος.

05 Ταχύτητα εξυπηρέτησης & Ευέλικτης αντιμετώπισης

Έχουμε μια ξεκάθαρη και ευέλικτη δομή οργάνωσης που μας δίνει την δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε στις ειδικές απατήσεις των πελατών μας. Μπορούμε να παρέχουμε γρήγορες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις και προτάσεις σε θέματα δοκιμών, τεχνικών μελετών και ανάπτυξης υλικών.

06 Εστίαση στον πελάτη

Αξιοπιστία, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και εστίαση στον Πελάτη: αυτά συνιστούν τα θεμέλια της εταιρείας μας, φέρνοντας κοντά μας όλο και περισσότερους πελάτες που μας εμπιστεύονται.

07 Άνθρωποι

Τα επιστημονικά προσόντα και η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με βιομηχανική εμπειρία, είναι στοιχεία που οικοδομούν μια εταιρεία που ανταποκρίνεται και συνδυάζει την γνωστική επάρκεια με την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία, την εμπορική αντίληψη και την ακεραιότητα.

why us image