Η εταιρεία προήλθε από την συγχώνευση τριών τεχνολογικών φορέων με 35ετή εμπειρία στον χώρο των υλικών: ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. - ΕΚΕΠΥ Α.Ε. - ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε., ενώ στη νέα ΕΒΕΤΑΜ προσαρτώνται επίσης και οι δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.).

Ιστορικό

Η «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.» προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ, ΕΚΕΠΥ και ΕΤΑΚΕΙ.
Οι διατάξεις των νόμων 4002/2011 και 4038/2012 που αναφέρονται σε αυτή τη συγχώνευση, Β ενσωματώνουν στην πράξη σε έναν ισχυρό δημόσιο φορέα με την επωνυμία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., την Πιστοποίηση και τα Εργαστήρια του ΕΛΟΤ, της ΕΒΕΤΑΜ, της ΕΤΑΚΕΙ και της ΕΚΕΠΥ. Στη νέα Εταιρεία εισφέρονται επίσης και οι μέχρι σήμερα ασκούμενες δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης – ΕΛΟΤ καθιστώντας τον ΕΛΟΤ Βασικό Μέτοχο της νέας Εταιρείας. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ με υψηλή επιστημονική στάθμη και πολυετή βιομηχανική εμπειρία, σε συνδυασμό με άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια, αποτελεί την εγγύηση για την εξασφάλιση των στόχων της εταιρείας.

Η ΕΒΕΤΑΜ στελεχώνεται από αξιόλογους επιθεωρητές, οι οποίοι με την εμπειρία τους και την άρτια κατάρτισή τους διενεργούν υπεύθυνα και με αξιοπιστία επιθεωρήσεις, ελέγχους, πιστοποιήσεις, πραγματογνωμοσύνες, αξιολογήσεις ευρημάτων σε περιπτώσεις ζημιών ή ατυχημάτων, κ.ά. Στα 65 άτομα του προσωπικού της ΕΒΕΤΑΜ περιλαμβάνονται επίσης ερευνητές με διδακτορικές σπουδές, έμπειροι επιστήμονες, μηχανικοί και τεχνικοί.

Η ΕΒΕΤΑΜ αποτελεί παράλληλα επιστημονικό κέντρο ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Επίσης, διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και διαθέτει τα εργαστήριά της για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιμόρφωση νέων τεχνικών στελεχών. Μηχανικοί και επιστήμονες που απέκτησαν σημαντική εμπειρία σε επιθεωρήσεις, ελέγχους αλλά και ερευνητική εμπειρία μέσα από τις δράσεις της ΕΒΕΤΑΜ, στελεχώνουν σήμερα τμήματα ΑΕΙ, μεγάλα ερευνητικά κέντρα και βιομηχανίες της χώρας. Κατάλογος Επιθεωρητών ΕΒΕΤΑΜ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με κωδικό ΣΤΕΡ1-0023807 και τίτλο «Σχεδιασμός και Έλεγχος παραγωγής ανακυκλωμένων προϊόντων Αλουμινίου χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος», με ακρωνύμιο DeReAL, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3» με Κωδικό ΟΠΣ 3130, η ΕΒΕΤΑΜ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Στα 80 άτομα του προσωπικού της ΕΒΕΤΑΜ περιλαμβάνονται επίσης ερευνητές με διδακτορικές σπουδές, έμπειροι επιστήμονες και μηχανικοί.

Οργανόγραμμα

Γεώργιος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος
Σκιπίων - Στυλιανός Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος
Ιωάννα Ανανιάδου, Μέλος
Γεώργιος Δρόσος, Μέλος
Ευάγγελος Κάββαλος, Μέλος
Βαλσαμή - Ευαγγελία Κορομηλά, Μέλος
Θεόδωρος Παναγιώτου, Μέλος

Συνεργάτες

Η Ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας A.E. Έχει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών σε πολλές πόλεις της Ελλάδος καθώς και στο εξωτερικό

Υποδομή

Η «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας», ΕΒΕΤΑΜ, έχει έδρα στο στον Βόλο, ενώ διαθέτει Υποκαταστήματα και Γραφεία στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Θήβα) και στην Κίνα (Σαγκάη), καθώς και ένα ευρύτατο δίκτυο έμπειρων συνεργατών που καλύπτει εκτός από την Ελλάδα και τρεις γειτονικές χώρες (Τουρκία, Κύπρο, Ρουμανία).

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου και καταλαμβάνουν έκταση 7.500 m2 στεγασμένων χώρων σε μια οικοπεδική έκταση 32 στρεμμάτων. Στο χώρο αυτό βρίσκονται εγκαταστημένα και τα επτά Εργαστήρια της ΕΒΕΤΑΜ όπου γίνονται έλεγχοι για ένα ευρύ φάσμα μεταλλικών και μεταλλουργικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων χημικών αναλύσεων. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομείς Διαπίστευσης

  • Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 - Αρ. Πιστ. 64
  • Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 - Αρ. Πιστ. 901 Εργαστήρια Δοκιμών Αθηνών
  • Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 - Αρ. Πιστ. 27
  • Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, για τον έλεγχο προϊόντων - Αρ. Πιστ. 28
  • Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για Συστήματα - Αρ. Πιστ. 26
  • Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 για Πιστοποίηση Προσώπων - Αρ. Πιστ. 249 Αναγνώριση ως Τεχνική Υπηρεσία για οχήματα

Γιατί να μας επιλέξετε

01 Δομές
Για τις δοκιμές των προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την πιλοτική παραγωγή προϊόντων τα εργαστήρια μας είναι άρτια εξοπλισμένα με μοντέρνο τεχνολογικό και επιστημονικό εξοπλισμό.
02 Τεχνογνωσία
Συγκεντρώνοντας την μακρά υπάρχουσα εμπειρία των τριών γνωστών τεχνολογικών κέντρων, η ΕΒΕΤΑΜ κατέχει σημαντική τεχνογνωσία σε μια ευρεία γκάμα υλικών και διεργασιών. Αυτό είναι αποτέλεσμα μακράς εμπλοκής σε ερευνητικές και εργαστηριακές δραστηριότητες και επίσης συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Τεχνολογικά Κέντρα, Ιδρύματα και Πανεπιστήμια.
03 Καινοτομία
Συμμετέχουμε σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων, παραμένοντας πάντα ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις σε ότι αφορά υλικά και διεργασίες. Με την εστίαση των δραστηριοτήτων μας στην βιομηχανική καινοτομία προσθέτουμε τεχνολογική αξία στα προϊόντα των πελατών μας, ενισχύοντας την επίδοση και την αποδοτικότητα τους.
04 Ολοκληρωμένες Λύσεις
Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε σχεδόν όλα τα θέματα που άπτονται των υλικών – Μέταλλα, Κεραμικά και Πυρίμαχα, Οργανικά, Ίνες, κλωστοϋφαντουργικά και σύνθετα. Οι υπηρεσίες εκτείνονται από αναλύσεις και δοκιμές σε ποιοτικό έλεγχο και πιστοποίηση και από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τεχνικά θέματα νομοθεσίας σε κατά παραγγελία λύσεις και προτάσεις για βελτίωση προϊόντων με σαφή εστίαση στην αποτελεσματική και οικονομική χρήση ενέργειας και πόρων διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος.
05 Ταχύτητα εξυπηρέτησης & Ευέλικτης αντιμετώπισης
Έχουμε μια ξεκάθαρη και ευέλικτη δομή οργάνωσης που μας δίνει την δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε στις ειδικές απατήσεις των πελατών μας. Μπορούμε να παρέχουμε γρήγορες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις και προτάσεις σε θέματα δοκιμών, τεχνικών μελετών και ανάπτυξης υλικών.
06 Εστίαση στον πελάτη
Αξιοπιστία, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και εστίαση στον Πελάτη: αυτά συνιστούν τα θεμέλια της εταιρείας μας, φέρνοντας κοντά μας όλο και περισσότερους πελάτες που μας εμπιστεύονται.
07 Άνθρωποι
Τα επιστημονικά προσόντα και η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με βιομηχανική εμπειρία, είναι στοιχεία που οικοδομούν μια εταιρεία που ανταποκρίνεται και συνδυάζει την γνωστική επάρκεια με την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία, την εμπορική αντίληψη και την ακεραιότητα.