Φόρμα υποβολής σχολίων, υποδείξεων ή παραπόνων

Προκειμένου να υποβάλετε σχόλια, υποδείξεις ή τυχόν παράπονα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τα πεδία της παρακάτω φόρμας και θα επικοινωνήσουμε, εάν επιθυμείτε, μαζί σας το συντομότερο δυνατό

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μου έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας και δηλώνω ότι με τη συμπλήρωση του παρόντος Δελτίου συγκατατίθεμαι ειδικώς και ελευθέρως στην εκ μέρους της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ συλλογή, τήρηση σε αρχείο και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Δελτίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για το σκοπό απάντησης της εταιρείας στο παρόν.