ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | | ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ: EN | EL

Research

Testing

Certification

Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών,
Πιστοποίησης και Ποιότητας, MIRTEC S.A. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), είναι το
ελληνικό πολυκλαδικό – πολυτεχνολογικό κέντρο
εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης
βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών,
εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης.
Η 25-ετής εμπειρία μας σε σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία και οι δυνατότητές μας για ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από την εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα συνιστούν την προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.
Η MIRTEC προήλθε από τη συγχώνευση (2012) τριών τεχνολογικών Εταιρειών με 25-ετή εμπειρία στον χώρο των υλικών:

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στον τομέα του μετάλλου και των μεταλλικών υλικών,
ΕΚΕΠΥ Α.Ε. στα κεραμικά, πυρίμαχα και δομικά υλικά
ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. στα κλωστοϋφαντουργικά, ινώδη και πολυμερή και
Του Κλάδου Εργαστηρίων και Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ


Είμαστε ο μόνος Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης με δικά του εργαστήρια μετρήσεων και αναλύσεων υλικών και μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα:


Να αποτελέσει η νέα ενιαία Εταιρεία τον κόμβο αναφοράς της ελληνικής βιομηχανίας στους τομείς της ποιότητας, της πιστοποίησης και της τεχνολογικής καινοτομίας.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Εξοπλισμού Παιχνιδότοπων

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Πλαστικών Σωληνώσεων

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος (ΧΟΣ)

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συσκευών Αερίου

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Πυροσβεστήρων

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Ηλιακών Συλλεκτών & Οικιακών Ηλιακών Συστημάτων Θέρμανσης Νερού

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Καλωδίων Χαμηλής Τάσης

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Αρμοδίων Ατόμων για τον Περιοδικό Έλεγχο τη Συντήρηση και την Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Απλών Δοχείων Πίεσης

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Ανελκυστήρων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Ασφάλειας

Ειδικός Κανονισμός Ελέγχου Κέντρων Διανομής Τσιμένου

Ειδικός Κανονισμός για την Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και την Περιοδική Επιτήρηση Εταιρειών Αναγνωρισμένων για τον Περιοδικό Ελεγχο, την Συντήρηση και την Αναγόμωση Πυροσβεστήρων


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

TOMEIΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένα εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και κατάλληλο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να μπορεί να ελέγχει μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, οργανικών και ανόργανων υλικών, συμπεριλαμβανομένων αγροτικών προϊόντων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, στερεών και υγρών αποβλήτων.

Μη καταστροφικές δοκιμές, φυσικές και μηχανικές δοκιμές σε μεταλλικά προϊόντα, σιδηρομαγνητικά και μεταλλικά υλικά, σε συγκολλήσεις, χημικές δοκιμές σε μέταλλα και κράματα μετάλλων. (Παράρτημα F1/A20)

Φυσικές, μηχανικές και χημικές δοκιμές σε αδρανή υλικά, Κόλλες πλακιδίωνΒ (τσιμεντοειδή συγκολλητικά), άργιλους, σκυρόδεμα, τσιμέντο, φυσικούς λίθους, πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων,Β ασφαλτικά μίγματα, πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα, νερά (πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά). (Παράρτημα F1/B20 / Παράρτημα Θηβών)

Φυσικές, μηχανικές και χημικές δοκιμές σε κλωστοϋφαντουργικά υλικά, ενδύματα και προϊόντα γενικής χρήσης. (Παράρτημα F1/Γ14 / Παράρτημα Αθηνών)

Φυσικές, διαστασιακές και μηχανικές δοκιμές σε σωλήνες. (Παράρτημα F1/Δ12 / Παράρτημα Θεσσαλονίκης)

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι Διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 και Κοινοποιημένος Φορέας πιστοποίησης των παρακάτω προϊόντων, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (Παράρτημα Β4/33) :

Ανελκυστήρες
Απλά Δοχεία Πίεσης
Επιτραπέζιες συσκευές υγραερίου.Β  Ανεξάρτητες εστίες
Συσκευές αερολυμάτων
Συσκευές με καύση αέριων καυσίμων
Εξοπλισμός υπό πίεση
Εξοπλισμός Πλοίων
Δομικά Προϊόντα Κατασκευών
Μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης
Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας
Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης
Ασφάλεια Παιχνιδιών
Εγκαταστάσεις με συρμοτόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων
Μηχανές

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι επίσης διαπιστευμένη για την πιστοποίηση των παρακάτω προϊόντων σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις (Παράρτημα Β5/27) :

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
Φορητοί, τροχήλατοι πυροσβεστήρες
Καλώδια χαμηλής τάσης
Ρευματοδότες - Ρευματολήπτες
Ηλιακοί συλλέκτες
Οικιακά ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού
Εξοπλισμός παιχνιδότοπων
Υπηρεσίες συνοδευόμενης και καθοδηγούμενης κατάδυσης
Κύρια και μη ξενοδοχειακά καταλύματα
Κυλιόμενοι κάδοι αποβλήτων και ανακύκλωσης
Δεξαμενές για μεταφορά επικίνδυνων αγαθών
Συγκολλήσεις
Επίσης, προσφέρει πιστοποίηση για μια σειρά βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως:
νήματα, υφάσματα, αξεσουάρ, κουρτίνες, βρεφικά είδη, κλπ, σύμφωνα με την Διεθνή Οικολογική Πιστοποίηση Oeko-Tex® Standard 100 για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
προϊόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel (έλεγχοι)
ενδύματα εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας με την σήμανση CE (Μέσα Ατομικής Προστασίας).

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020, για

Περιοδικό Έλεγχο Ανυψωτικών Μηχανημάτων (γερανογέφυρες, γερανοί, περονοφόρα, κλπ)

Περιοδικό Έλεγχο Ανελκυστήρων

Περιοδικό Έλεγχο Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων (ΑDR) (Παράρτημα C2/17)

Περιοδικό Έλεγχο εξοπλισμού υπό Πίεση (αεροφυλάκια, αεροσυμπιεστές, ατμολέβητες, κλπ)

Έλεγχο τουριστικών αναβατήρων

Περιοδικό Έλεγχο Αναγνωρισμένων Εταιρειών για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων

Εποπτεία Κέντρων Επανελέγχου Φιαλών

'Ελεγχο οχημάτων, σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ 2007/46 (Παράρτημα C6/4)

Επίσης διενεργεί:

  • Ελέγχους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Έλεγχο κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου
  • Επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
  • Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού
  • Επιθεωρήσεις σε μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης
  • Ελέγχους Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
  • Ελέγχους Παιδότοπων & Παιδικών Χαρών
  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Β Κτιρίων

Πεδία διαπίστευσης (Παράρτημα C4/17)

Πεδία διαπίστευσης (Παράρτημα C5/24)

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. εκτός από τα εξειδικευμένα σεμινάρια που μπορεί να παρέχει σε εργαζόμενους επιχειρήσεων ή οργανισμών καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες, είναι διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την

Πιστοποίηση αρμοδίων ατόμων για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων (Παράρτημα D1/9)

Αναγνώριση ως Τεχνική Υπηρεσία για οχήματα

H ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Μεταφορών ως Τεχνική Υπηρεσία για την έγκριση τύπου οχημάτων (μικράς σειράς παραγωγής) και εξαρτημάτων τους, βάσει της οδηγίας 2007/46//ΕΚ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΑ 618/43/03.01.2005 & 17230/671/01.09.2005
Προβολή αρχείου
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΑ 618/43/03.01.2005 & 17230/671/01.09.2005
Προβολή αρχείου
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. Αριθ. 14165/Φ.17.4/373/28.07.93. (ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ) (ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ADR)
Προβολή αρχείου
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. Αριθ. 14165/Φ.17.4/373/28.07.93. (ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ADR)
Προβολή αρχείου
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/35/ΕΕ & ADR
Προβολή αρχείου
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προβολή αρχείου
ΕΝ ΙΣΧΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/35/EU
Προβολή αρχείου
Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε.
Προβολή αρχείου
Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ "OCTOPUS"
Προβολή αρχείου
Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Προβολή αρχείου
Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΤΟΛΙΟΣ "Sports & Play"
Προβολή αρχείου
Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - ΜΠΕΤΣΗΣ Κ. - ΜΟΣΧΟΒΟΣ Χ. Ο.Ε. "CityPlay"
Προβολή αρχείου
Πιστοποιημένα προϊόντα κατασκευαστών εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Προβολή αρχείου
Επαναφορά σε ισχύ πιστοποιητικού
Προβολή αρχείου
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΚΣΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/33/ΕΕ
Προβολή αρχείου

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ B ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚΒ
Προβολή αρχείου
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Προβολή αρχείου
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Προβολή αρχείου
ΑΡΝΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Προβολή αρχείου
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ MODULE B & D
Προβολή αρχείου
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. 0437-CPR-0033/18 , ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ» ΤΖΟΥΤΣΑΣ ΣΤ. - ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ Ι. ΟΕ
Προβολή αρχείου
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Προβολή αρχείου

NEA & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στην ΕΒΕΤΑΜ A.E.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με κωδικό ΣΤΕΡ1-0023807 και τίτλο &...
Προσκλήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΙΟΥ COVID 19

Συμμορφούμενη με τις οδηγίες της Πολιτείας όσο αφορά στον περιορισμό των μετακιν...
Ανακοινώσεις

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Mirtec

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Mirtec έχει ως εξής: Νικόλαος Σο...
Προσκλήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000:2018 ΓΙΑ TΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Πρότυπο ISO 22000:2018 "Food safety management systems–Requirement...
Προσκλήσεις

Πρόσκληση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_08.10.2019

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διο...
Προσκλήσεις

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_20.09.2019

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διο...
Προσκλήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 45001: 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 που δημοσιεύθηκε στις 12/03/2018 είναι το πρώτο δι...
Ανακοινώσεις

Εγκαίνια των νέων Ηλεκτροτεχνικών Εργαστηρίων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Οικονομίας κ. Στέργιο Πιτσιόρλα και παρουσίαση του νέου λογοτύπου της ΕΒΕΤΑΜ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, η εκδήλωση εγκα...
Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατά την 426η / 06.11.2018 Συνεδρίαση, το Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ αποφάσισε την Έγκριση ...
Ανακοινώσεις

Επέκταση πεδίου διαπίστευσης της ΕΒΕΤΑΜ στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπίστευσής της για την Πιστοποίηση...

Επικοινωνία

Κεντρικά

Α’ Βιομηχανική Περιοχή,

Τ.Θ. 13, 38500 Βόλος

T 242 109 5340-2

F 242 109 5364

E volos.office@mirtec.gr

Γραφείο Αθηνών

Μελίνας Μερκούρη 76,

173 42 Αθήνα

T 210 994 8432, 210 994 8436

F 210 996 9850

E athens.office@mirtec.gr

Παράρτημα Αθηνών

Ελ. Βενιζέλου 4,

176 76 Καλλιθέα

T 210 9234 932

F 210 923 5603

E athens.branch@mirtec.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης

Βιομηχανική Περιοχή,

570 22 Θεσσαλονίκη

T 2310 797887

F 231 072 3117

E thess.office@mirtec.gr

Παράρτημα Θήβας

76 ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,

Τ.Θ. 17646, 34100 Χαλκίδα

T 226 207 1811-15

F 226 2071 461

E thiva.office@mirtec.gr

Copyright © 2018 Mirtec. All rights reserved. - Designed by K2design - Developed by ITWORX