01/09/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στην ΕΒΕΤΑΜ A.E.


18/03/2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΙΟΥ COVID 19


31/12/2019

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Mirtec


14/11/2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000:2018 ΓΙΑ TΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


26/09/2019

Πρόσκληση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_08.10.2019


12/08/2019

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_20.09.2019