31/07/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης μίας (1) θέσης με τίτλο Ελεγκτής /Επιθεωρητής Τεχνικού Αντικειμένου.


03/04/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


22/12/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ


29/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ


09/11/2022

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


01/11/2022

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε προχώρησε στη διαδικασία Πιστοποίησης δύο ανελκυστήρων της Δ.Α. Φθιώτιδας, για το έτος 2022, αφιλοκερδώς.