22/03/2021

ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΣΚ E-CODOMH, ΓΓ1CL-0058353» (ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EBETAM: ΑΔΑ ΨΚ2Ζ4658Π3-ΔΟΝ/ΑΡ.ΠΡΩΤ.207/26/01/2021)


09/03/2021

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στηρίζει τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS


10/02/2021

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. πιστοποιεί τα πρώτα μηχανήματα UV-C στην Ελλάδα


09/02/2021

Συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ


29/01/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο εκτέλεσης έργου στην ΕΒΕΤΑΜ για τον Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας «ΣΣΚ e-CODOMH ΓΓ1CL-0058353»


21/01/2021

Ο Ρόλος της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στην Πόντιση του Αγωγού της Αίγινας. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., η εταιρεία πίσω από τον ποιοτικό έλεγχο και τη συγκόλληση των σωλήνων του αγωγού.