06 Νοεμβρίου 2020

EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΉΡΩΣΗ ΔΎΟ ΘΈΣΕΩΝ ΈΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΎ ΈΡΓΟΥ «ΣΣΚ E-CODOMH, ΓΓ1CL-0058353»

Τα μέλη του Δ.Σ. στη Συνεδρίαση της 27ης.10.2020 ενέκριναν ομόφωνα την αποδοχή και έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και την υπογραφή των συμβάσεων, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΒΕΤΑΜ
Νίκος Σοφιανός

Λήψη αρχείου