09 Οκτωβρίου 2020

ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ DEREAL

Το ΔΣ της ΕΒΕΤΑΜ στην Συνεδρίαση Νο. 458 της 30ης.9.2020 αποφάσισε την αποδοχή και έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ, όπως και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) .

Κάντε ληψη το αρχείο