10 Ιανουαρίου 2022

EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΒΕΤΑΜ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “HEREWEAR: BIO-BASED LOCAL SUSTAINABLE CIRCULAR WEAR” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ ΨΩΙ74658Π3-ΡΗΗ, 13.09.2021)

Τα μέλη του ΔΣ ενέκριναν ομόφωνα την αποδοχή και έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ  (www.mirtec.gr) και την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις.
Αρχείο