06 Νοεμβρίου 2020

EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΒΕΤΑΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020 “HORIZON 2020 HEREWEAR/RESERVIST”

Τα μέλη του ΔΣ στη Συνεδρίαση της 27ης.10.2020 ενέκριναν ομόφωνα την αποδοχή και έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο εκτέλεσης στην ΕΒΕΤΑΜ ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων του προγράμματος “HORIZON 2020 HEREWEAR/RESERVIST”, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και την υπογραφή σύμβασης με τον μοναδικό υποψήφιο για τη θέση.
Λήψη αρχείου