08 Δεκεμβρίου 2020

EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «HYSELFDROPS-Τ2ΕΔΚ-01883 » (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ Ω7Κ64658Π3-ΛΚΛ/ΑΡ.ΠΡΩΤ.1246-06/10/2020)

Tα μέλη του Δ.Σ. στη Συνεδρίαση της 3ης.12.2020 ενέκριναν ομόφωνα την αποδοχή και έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και την υπογραφή των συμβάσεων, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις.

Λήψη αρχείου