06 Νοεμβρίου 2020

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ DEREAL ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τα μέλη του Δ.Σ. στη Συνεδρίαση της 27ης.10.2020 ενέκριναν ομόφωνα την έγκριση της τελικής πλήρωσης θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου DEREAL, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ μετά την μη αποδοχή της θέσης από τον 2ο υποψήφιο (κα Αμαλία Μαρίνου) και την σύναψη σύμβασης έργου για τις ανάγκες του έργου DEREAL με τους τελικούς επιτυχόντες κο Δρ. Βασίλειο Ακριβό και κο Φοίβο Ασλάνη.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΒΕΤΑΜ
Νίκος Σοφιανός

Λήψη Αρχείου