09 Ιουνίου 2022

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση για τα δομικά προϊόντα από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕΗ ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ/MIRTEC SA, ως εγκεκριμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών Αξιολογήσεων (ΕΟΤΑ), έχει την αρμοδιότητα έκδοσης Ευρωπαϊκών Τεχνικών Αξιολογήσεων για ένα μεγάλο αριθμό τομέων δομικών προϊόντων.(Πίνακας 1)
Στον ΚΑΝ (ΕΕ) 305/2011 «Δομικά Προϊόντα», θεσπίζεται η διαδικασία σύνταξης και εκπόνησης της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΤΑ). Η ΕΤΑ είναι ένα εθελοντικό σύστημα που εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς των κατασκευών για τους οποίους δεν έχει εκπονηθεί εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα  έκδοσης ΕΤΑ είναι το γεγονός ότι εάν το προϊόν σας διαφέρει από ένα ήδη εκδοθέν υποχρεωτικό εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο τότε μπορείτε να εκδώσετε ΕΤΑ βάσει των διαδικασιών που έχουν καθορισθεί από τον ΕΟΤΑ.
Αν, ως κατασκευαστής, επιθυμείτε να προωθήσετε το προϊόν σας σε χώρα της ΕΕ, η υποβολή αίτησης στην ΕΒΕΤΑΜ και έπειτα η έκδοση ΕΤΑ προσφέρει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στο δομικό προϊόν που παράγετε. Αυτή η αξία, μεταξύ άλλων συνίσταται στην δυνατότητα νόμιμης έκδοσης της Δήλωσης Επιδόσεων του προϊόντος καθώς και της νόμιμης σήμανσης CE σε αυτό. Η κατάλληλη σήμανση CE εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διάθεση του προϊόντος σε όλες τις χώρες της ΕΕ αλλά και διεθνώς.

Για τα παραπάνω πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι ΕΤΑ, η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ πρόθυμα, μπορεί να σας επεξηγήσει τις δυνατότητες που έχετε για την διάθεση των δομικών σας προϊόντων.
Κωδικός Τομέα Τομέας προϊόντων
1 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΣ/ΕΛΑΦΡΥ/ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΑΥΤΟΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.
2 ΠΟΡΤΕΣ,ΠΑΡΑΘΥΡΑ,ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ,ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
3 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ/Ή ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ).
4 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ/ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ.
6 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ, ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
7 ΓΥΨΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
9 ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ/ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ.
10 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ).
12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
13 ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
14 ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ.
15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ,ΔΟΜΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
16 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ),ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ.
17 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ,ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
18 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
19 ΔΑΠΕΔΑ.
20 ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
21 ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.
22 ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ.
23 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
24 ΑΔΡΑΝΗ.
25 ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ.
26 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΑ.
28 ΣΩΛΗΝΕΣ,ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
30 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΥΑΛΟ, ΥΑΛΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΔΟΜΗΣΗΣ.
31 ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
32 ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ.
33 ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ.
34 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.


Επικοινωνήστε μαζί μας 
Στεργιοπούλου Ευτυχία, E: e.stergiopoulou@mirtec.gr  / T: 2160704613

Αιτήσεις
Αίτηση για έκδοση ΕΤΑ (Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης) GR

Request of ETA (European Technical Assessment) EN