05 Απριλίου 2021

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. πιστοποιεί τα έργα κατασκευής και επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου στο νομό Θεσσαλονίκης