01 Νοεμβρίου 2022

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε προχώρησε στη διαδικασία Πιστοποίησης δύο ανελκυστήρων της Δ.Α. Φθιώτιδας, για το έτος 2022, αφιλοκερδώς.


Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε προχώρησε με ιδιαίτερη χαρά στη διαδικασία Ελέγχου & Πιστοποίησης δύο ανελκυστήρων της Δ.Α. Φθιώτιδας, για το έτος 2022, αφιλοκερδώς.