09 Μαρτίου 2021

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στηρίζει τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στηρίζει τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS. 

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., και η ολοκλήρωση της επιθεώρησης της Παιδικής χαράς των Παιδικών Χωριών SOS στην Κρήτη.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., (Τομέας Παιδότοπών, Παιδικών Χαρών και εξοπλισμού Παιδικών Χαρών) στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ολοκλήρωσε την επιθεώρηση της παιδικής χαράς των Παιδικών Χωριών SOS στην Κρήτη σύμφωνα με την σειρά των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 : 2017 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 : 2018.

Η ΕΒΕΤΑΜ μεταξύ άλλων, με την Εικοσιπενταετή εξειδικευμένη δραστηριότητα της στους παιδότοπους και τις παιδικές χαρές, υποστηρίζει και θα υποστηρίζει αφιλοκερδώς οργανισμούς που προσφέρουν ένα τόσο απαραίτητο έργο και καλύπτοντας αυτές τις μεγάλες ανάγκες που έχουν τα παιδιά.