31 Δεκεμβρίου 2019

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Mirtec

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Mirtec έχει ως εξής:
  • Νικόλαος Σοφιανός, επιχειρηματίας, Πρόεδρος

  • Σκιπίων - Στυλιανός Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος

  • Βασιλική Φιλιππάτου, Μέλος

  • Γεώργιος Ασημακόπουλος, Μέλος

  • Βαλσαμή - Ευαγγελία Κορομηλά, Μέλος

  • Ευάγγελος Κάββαλος, Μέλος

  • Θεόδωρος Παναγιώτου, Μέλος