29 Απριλίου 2021

Ο Δημόσιος Φορέας πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και το Υπουργείο Παιδείας διασυνδέουν την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας

Πρωτόκολλο ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας υπέγραψε ψηφιακά χθες, Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέτα Μ. Μακρή και ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν) κ. Γ. Βούτσινος, με τον Πρόεδρο Δ.Σ. κύριο Νικόλαο Σοφιανό και τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κύριο Σκιπίων – Στυλιανό Αποστολάκη του Δημόσιου Φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. έχοντας πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών, επιθυμεί να συμβάλλει εμπράκτως στην εξέλιξη της εφαρμοσμένης τεχνολογικής πρακτικής στις σχολικές μονάδες. Σκοπός μας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος κύριος Νικόλαος Σοφιανός, είναι η εμφύτευση και μεταλαμπάδευση της έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας στις σχολικές μονάδες, έτσι ώστε οι μαθητές μας να ακολουθήσουν τα βήματα σπουδαίων Ελλήνων όπως ο Αρχιμήδης και ο Εμπεδοκλής.

Η κυρία Ζέτα Μακρή δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιημένη από την συγκεκριμένη συνεργασία καθώς θέτει τα θεμέλια για την διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ενισχύει την δικτύωση με επιστημονικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών και την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών ενώ, τέλος αναπτύσσει συμπράξεις για την δημιουργία νέων ειδικοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης ή νέων προγραμμάτων – οδηγών σπουδών ειδικοτήτων.