21 Ιανουαρίου 2021

Ο Ρόλος της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στην Πόντιση του Αγωγού της Αίγινας. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., η εταιρεία πίσω από τον ποιοτικό έλεγχο και τη συγκόλληση των σωλήνων του αγωγού.

Ξεκίνησε η πρώτη φάση πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης, μήκους 14 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέσει την Αίγινα με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.  Σημαντικό ρόλο στο έργο αυτό, διαδραμάτισε η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., η οποία ανέλαβε τον ποιοτικό έλεγχο και τη συγκόλληση των σωλήνων  Φ 630mm του αγωγού. Κάθε τμήμα που συνδέεται με τον αγωγό, γεμίζει με νερό και ξεκινάει να βυθίζεται. Μετά την πόντισή του, ο αγωγός θα καλυφθεί στο βυθό με ένα προστατευτικό στρώμα τσιμέντου για να αποτραπούν τυχόν ζημιές από άγκυρες, αλιευτικά εργαλεία και ατυχήματα.
Το έργο, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2021.
Η “Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας”, με τον διακριτικό τίτλο “ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.” αποτελεί έναν ισχυρό δημόσιο φορέα πιστοποίησης και επιστημονικό κέντρο ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στελεχώνεται από αξιόλογους επιθεωρητές, οι οποίοι με την άριστη κατάρτισή τους και την πολυετή εμπειρία τους, διενεργούν υπεύθυνα και με αξιοπιστία επιθεωρήσεις, ελέγχους, πιστοποιήσεις, πραγματογνωμοσύνες κ.α.
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κατέχει σημαντική τεχνογνωσία σε μία ευρεία γκάμα υλικών και διεργασιών. Αυτό είναι αποτέλεσμα μακράς εμπλοκής σε ερευνητικές και εργαστηριακές δραστηριότητες και επίσης συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Τεχνολογικά Κέντρα, Ιδρύματα και Πανεπιστήμια.