05 Ιουλίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ISO 22000:2005

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της πανδημίας Covid-19 η ισχύς των πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005, παρατείνεται έως τις 29/12/2021.

Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας όλα τα πιστοποιητικά ΣΔΑΤ ISO 22000:2005 δεν θα έχουν ισχύ και η αξιολόγηση θα γίνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το νέο πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018.