05 Ιουλίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ OHSAS 18001:2007

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της πανδημίας Covid-19 η ισχύς των πιστοποιητικών Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ) που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:2007 παρατείνεται έως τις 30/09/2021.

Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας όλα τα πιστοποιητικά ΣΔΥΑΕ OHSAS 18001:2007  δεν θα έχουν ισχύ και η αξιολόγηση θα γίνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 45001:2018.