07 Ιουνίου 2022

Πιστοποίηση Χειροτεχνών από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

Η ΕΒΕΤΑΜ ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την χορήγηση Βεβαίωσης Χειροτεχνικής δεξιότητας & oι χειροτέχνες έχουν για πρώτη φορά την δυνατότητα να κατοχυρώσουν τις δημιουργίες τους και την ποιότητα των προϊόντων τους όπως ορίζει ο νόμος, μέσα από μια απλή και γρήγορη διαδικασία

Η Βεβαίωση Χειροτεχνικής Δεξιότητας όχι μόνο πιστοποιεί την ποιότητα των προϊόντων, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη δραστηριοποίηση των καλλιτεχνών σε υπαίθριες αγορές. Η ΕΒΕΤΑΜ εναρμονισμένη πλήρως με τις επιταγές της εποχής και αφουγκράζοντας τις ανάγκες των καλλιτεχνών, δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους μέσα από μια σειρά απλών βημάτων να παρουσιάσουν τη διαδικασία παραγωγής ενώπιον των αρμόδιων ελεγκτών τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως.

Στην Βεβαίωση Χειροτεχνικής Δεξιότητας αναγράφονται τα στοιχεία του καλλιτέχνη, το είδος του προϊόντος, καθώς και η διαδικασία παραγωγής. Ο καλλιτέχνης θα πρέπει να επιδείξει το πιστοποιητικό σε περίπτωση ελέγχου
Η ΕΒΕΤΑΜ είναι ο επίσημος εθνικός φορέας επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων στο πεδίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και εποπτεύεται από την Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Μάρθα Μπίσυλα Em.bisyla@mirtec.gr / T: 2130993151