04 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης «1» θέσης έκτακτου προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης «1» θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο εκτέλεσης στην ΕΒΕΤΑΜ του εθνικού έργου «3DENT-Τ2ΕΔΚ-04124» με τίτλο «Τρισδιάστατη εκτύπωση για την παραγωγή εξατομικευμένων κατασκευών στην οδοντιατρική»
Αρχείο