29 Ιανουαρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο εκτέλεσης έργου στην ΕΒΕΤΑΜ για τον Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας «ΣΣΚ e-CODOMH ΓΓ1CL-0058353»