13 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο εκτέλεσης στην ΕΒΕΤΑΜ του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου “HEREWEAR: Bio-based local sustainable circular wear” του Προγράμματος Horizon 2020
Αρχείο