09 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στην ΕΒΕΤΑΜ A.E.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο εκτέλεσης στην ΕΒΕΤΑΜ Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων του Προγράμματος Horizon 2020
Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση από εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο εκτέλεσης έργου στην ΕΒΕΤΑΜ για τον Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας «ΣΣΚ e-CODOMH ΓΓ1CL-0058353»
Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση από εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση ερευνητικού έργου στην ΕΒΕΤΑΜ, στο πλαίσιο του έργου «HYSELFDROPS-Τ2ΕΔΚ-01883»
Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση από εδώ