Mirtec S.A. - News
article image

05/04/2021


Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. πιστοποιεί τα έργα κατασκευής και επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου στο νομό Θεσσαλονίκης

Διάβασε περισσότερα

article image

21/01/2021


Νέα Πιστοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2006/25/EC, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τις επιδράσεις της τεχνητής ακτινοβολίας.

Η τεχνητή ακτινοβολία, αποτελεί έναν κρίσιμο και βλαπτικό παράγοντα για την υγεία και είναι υποχρεωτική η προστασία των εργαζομένων από αυτήν. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την οδηγία 2006/25/EC, η οποία αναφέρεται στις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους που προκύπτουν από φυσικούς παράγοντες, τεχνητή οπτική ακτινοβολία κ.α., είναι υποχρεωτικής εφαρμογής και ορίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τον εργοδότη.
Μία από τις υποχρεώσεις του εργοδότη σύμφωνα με την οδηγία 2006/25/EC, είναι η μέτρηση της ακτινοβολίας στους χώρους εργασίας. Επίσης, ο κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα επισήμανσης και προστασίας των εργαζομένων έναντι των επιδράσεων της τεχνητής ακτινοβολίας.
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. μπορεί να προσφέρει αυτήν την υπηρεσία μετρήσεων και αξιολόγησης για  όλους τους πελάτες μας οι οποίοι, είτε είναι πιστοποιημένοι για την Ποιότητα ISO 9001, είτε για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία  ISO 45001, με σκοπό τη συμμόρφωση στη νέα οδηγία 2006/25/EC.
Δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι χώροι εργασίας αλλά και συνάθροισης, θα αρχίσουν υποχρεωτικά να εξοπλίζονται με συσκευές απολύμανσης αέρα μέσω UV (για τις οποίες πιθανόν να υπάρχει κάποιο CE Declaration για MD, LVD, EMC) είναι ορθό να γνωρίζουν οι πελάτες μας ότι αυτές οι συσκευές δεν καλύπτουν την οδηγία 2006/25/EC.
Η νέα πιστοποίηση που παρέχει η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στους πελάτες της, καλύπτει τη συγκεκριμένη οδηγία και καθιστά το χώρο εργασίας ασφαλή και προστατευμένο από την τεχνητή ακτινοβολία.

Διάβασε περισσότερα

article image

08/12/2020


EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «HYSELFDROPS-Τ2ΕΔΚ-01883 » (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ Ω7Κ64658Π3-ΛΚΛ/ΑΡ.ΠΡΩΤ.1246-06/10/2020)

Tα μέλη του Δ.Σ. στη Συνεδρίαση της 3ης.12.2020 ενέκριναν ομόφωνα την αποδοχή και έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και την υπογραφή των συμβάσεων, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις.

Λήψη αρχείου

Διάβασε περισσότερα

article image

03/12/2020


RESERVIST Project Launched: Towards a Rapid Manufacturing Response to Spikes in Medical Products and Services Demand

Athens, Greece, December 3, 2020 – MIRTEC S.A., Materials Industrial Research and Technology Centre, is partner of RESERVIST, a Horizon 2020 project starting today. MIRTEC, together with the other European partners, aims to repurpose manufacturing lines to respond to crisis needs.
Today, the HORIZON 2020 project RESERVIST starts. The 17 European partners, representative of both the industry and research sector, began planning their activities to achieve an ambitious goal. They aim to establish a network of ‘reservist cells’ to activate surge manufacturing when standard production lines cannot respond to the demand for medical products.
The need for structures alike became apparent earlier this year when the health systems faced considerable challenges in provisioning medical supplies, e.g. personal protective equipment, ventilators etc., making it difficult to provide healthcare to millions of EU citizens, in turn. In response to this reality, RESERVIST aims to create a network that provides continuous manufacturing and service in the healthcare supply chain during emergencies. To achieve that, industry and research partners will work together to build cross-sectoral networks and tap into the worldwide maker community.
“RESERVIST is a great opportunity to improve the resilience of production lines, enabling the industry to respond to fluctuations in market demand in case of an emergency or other trigger events”, said Guy Buyle, Manager EU Research at Centexbel, the lead partner of RESERVIST.
RESERVIST main legacy will be a network of partners able to repurpose production lines to provide personal protection, respiratory and medical disinfection equipment to the health system. Easier said than done, however. Partners will establish the backbone network and set up a coordination system to ensure efficient logistics and aligned manufacturing since the onset of the emergency. Meanwhile, partners will develop new materials and tweak production facilities, including rapid testing and certification capacities for the resulting products. The network backbone will be eventually embedded into the partners’ structure, remaining idle until it is necessary to activate it.
To reach its ambitious goal, RESERVIST relies on each partner’s expertise: MIRTEC brings its knowledge in materials testing and certification. MIRTEC will contribute to RESERVIST by establishing together with Centexbel, Belgium and VTT, Finland a distributed certification scheme for textile personal protective equipment, in particular face masks.
Sofia Fratzeskou, Textiles Certification and Specification Manager in MIRTEC, said: “This is well in line with MIRTEC's ambition to support our clients through products' testing and certification. It also responds to the emerging need for quick testing of protective products or equipment in times of crisis, like the ongoing pandemic. Furthermore, it provides the opportunity to the companies and other involved parties to detect possible new fields of collaboration throughout a wide network.”

The RESERVIST consortium includes four large enterprises and seven SMEs, in addition to four research centres and two innovation networks. The intersectoral nature of the project also emerges from the several disciplines of the partners’ expertise, that range from healthcare, textiles, manufacturing and engineering to digitalisation, design, certification, software platforms and modelling.
 

About RESERVIST
The RESERVIST project is co-funded by the Horizon 2020 programme of the European Union under grant agreement n°101016041. It will last 24 months and started on December 1, 2020. RESERVIST has a consortium of 17 partners from 7 EU countries and is coordinated by Centexbel, the Belgian research centre for textiles and plastics.
For more information, please contact Silvia Pavlidou, Organic and Textile Materials Group Manager, R&D Directorate at MIRTEC. Email: s.pavlidou@mirtec.gr
 

Διάβασε περισσότερα

article image

06/11/2020


EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΣΚ E-CODOMH, ΓΓ1CL-0058353»

Τα μέλη του Δ.Σ. στη Συνεδρίαση της 27ης.10.2020 ενέκριναν ομόφωνα την αποδοχή και έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και την υπογραφή των συμβάσεων, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΒΕΤΑΜ
Νίκος Σοφιανός

Λήψη αρχείου

Διάβασε περισσότερα

article image

05/04/2021


Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. πιστοποιεί τα έργα κατασκευής και επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου στο νομό Θεσσαλονίκης

Διάβασε περισσότερα

article image

30/03/2021


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ

Το Ν.Π.Ι.Δ. “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” και διακριτικό τίτλο “ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ”, έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν , προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση τριών (03) θέσεων
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Aριθμός Πρωτοκόλλου: 831-26/03/2021
ΑΔΑ: Ω3ΒΖ4658Π3-Η8Λ

Κατεβάστε το αρχείο

Διάβασε περισσότερα

article image

22/03/2021


ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΣΚ E-CODOMH, ΓΓ1CL-0058353» (ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EBETAM: ΑΔΑ ΨΚ2Ζ4658Π3-ΔΟΝ/ΑΡ.ΠΡΩΤ.207/26/01/2021)

Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν ομόφωνα την αποδοχή και έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και την υπογραφή των συμβάσεων, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις.

Λήψη αρχείου
 

Διάβασε περισσότερα

article image

09/03/2021


Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στηρίζει τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στηρίζει τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS. 

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., και η ολοκλήρωση της επιθεώρησης της Παιδικής χαράς των Παιδικών Χωριών SOS στην Κρήτη.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., (Τομέας Παιδότοπών, Παιδικών Χαρών και εξοπλισμού Παιδικών Χαρών) στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ολοκλήρωσε την επιθεώρηση της παιδικής χαράς των Παιδικών Χωριών SOS στην Κρήτη σύμφωνα με την σειρά των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 : 2017 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 : 2018.

Η ΕΒΕΤΑΜ μεταξύ άλλων, με την Εικοσιπενταετή εξειδικευμένη δραστηριότητα της στους παιδότοπους και τις παιδικές χαρές, υποστηρίζει και θα υποστηρίζει αφιλοκερδώς οργανισμούς που προσφέρουν ένα τόσο απαραίτητο έργο και καλύπτοντας αυτές τις μεγάλες ανάγκες που έχουν τα παιδιά. 
 

Διάβασε περισσότερα

article image

10/02/2021


Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. πιστοποιεί τα πρώτα μηχανήματα UV-C στην Ελλάδα

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., η εταιρεία πίσω από την πιστοποίηση των μηχανημάτων απολύμανσης αέρα “PURE”.
H EBETAM A.E. πραγματοποίησε την πρώτη πιστοποίηση σε μηχανήματα απολύμανσης αέρα, με την ονομασία «PURE» της εταιρείας PURE EQUIPENT IKE, τα οποία για την απολύμανση του αέρα χρησιμοποιούν Υπεριώδη Μικροβιοκτόνο Ακτινοβολία (UVGI) φάσματος UV-C στα 253,7 nm.
Μια συσκευή “PURE” είναι, ένα σύστημα συνεχούς απολύμανσης του αέρα εσωτερικών χώρων. Δηλαδή δεν απολυμαίνει απλώς στιγμιαία ένα αντικείμενο ή χώρο, αλλά εξυγιαίνει διαρκώς τον αέρα που αναπνέουμε στο χώρο δράσης της. Εξουδετερώνει έως και το 99,99% των γνωστών αερομεταφερόμενων ιών.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 13485, και οι συσκευές για την απόλυτη ασφάλειά τους με βεβαίωση μη διαρροής ακτινοβολίας από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών προϊόντων ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Η “Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας”, με τον διακριτικό τίτλο “ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.” αποτελεί έναν ισχυρό δημόσιο φορέα πιστοποίησης και επιστημονικό κέντρο ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στελεχώνεται από αξιόλογους επιθεωρητές, οι οποίοι με την άριστη κατάρτισή τους και την πολυετή εμπειρία τους, διενεργούν υπεύθυνα και με αξιοπιστία επιθεωρήσεις, ελέγχους, πιστοποιήσεις, πραγματογνωμοσύνες κ.α.
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κατέχει σημαντική τεχνογνωσία σε μία ευρεία γκάμα υλικών και διεργασιών. Αυτό είναι αποτέλεσμα μακράς εμπλοκής σε ερευνητικές και εργαστηριακές δραστηριότητες και επίσης συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Τεχνολογικά Κέντρα, Ιδρύματα και Πανεπιστήμια.

Διάβασε περισσότερα

article image

09/02/2021


article image

29/01/2021


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο εκτέλεσης έργου στην ΕΒΕΤΑΜ για τον Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας «ΣΣΚ e-CODOMH ΓΓ1CL-0058353»

Διάβασε περισσότερα

article image

21/01/2021


Ο Ρόλος της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στην Πόντιση του Αγωγού της Αίγινας. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., η εταιρεία πίσω από τον ποιοτικό έλεγχο και τη συγκόλληση των σωλήνων του αγωγού.

Ξεκίνησε η πρώτη φάση πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης, μήκους 14 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέσει την Αίγινα με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.  Σημαντικό ρόλο στο έργο αυτό, διαδραμάτισε η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., η οποία ανέλαβε τον ποιοτικό έλεγχο και τη συγκόλληση των σωλήνων  Φ 630mm του αγωγού. Κάθε τμήμα που συνδέεται με τον αγωγό, γεμίζει με νερό και ξεκινάει να βυθίζεται. Μετά την πόντισή του, ο αγωγός θα καλυφθεί στο βυθό με ένα προστατευτικό στρώμα τσιμέντου για να αποτραπούν τυχόν ζημιές από άγκυρες, αλιευτικά εργαλεία και ατυχήματα.
Το έργο, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2021.
Η “Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας”, με τον διακριτικό τίτλο “ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.” αποτελεί έναν ισχυρό δημόσιο φορέα πιστοποίησης και επιστημονικό κέντρο ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στελεχώνεται από αξιόλογους επιθεωρητές, οι οποίοι με την άριστη κατάρτισή τους και την πολυετή εμπειρία τους, διενεργούν υπεύθυνα και με αξιοπιστία επιθεωρήσεις, ελέγχους, πιστοποιήσεις, πραγματογνωμοσύνες κ.α.
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κατέχει σημαντική τεχνογνωσία σε μία ευρεία γκάμα υλικών και διεργασιών. Αυτό είναι αποτέλεσμα μακράς εμπλοκής σε ερευνητικές και εργαστηριακές δραστηριότητες και επίσης συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Τεχνολογικά Κέντρα, Ιδρύματα και Πανεπιστήμια.

Διάβασε περισσότερα

article image

21/01/2021


Νέα Πιστοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2006/25/EC, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τις επιδράσεις της τεχνητής ακτινοβολίας.

Η τεχνητή ακτινοβολία, αποτελεί έναν κρίσιμο και βλαπτικό παράγοντα για την υγεία και είναι υποχρεωτική η προστασία των εργαζομένων από αυτήν. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την οδηγία 2006/25/EC, η οποία αναφέρεται στις ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους που προκύπτουν από φυσικούς παράγοντες, τεχνητή οπτική ακτινοβολία κ.α., είναι υποχρεωτικής εφαρμογής και ορίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τον εργοδότη.
Μία από τις υποχρεώσεις του εργοδότη σύμφωνα με την οδηγία 2006/25/EC, είναι η μέτρηση της ακτινοβολίας στους χώρους εργασίας. Επίσης, ο κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα επισήμανσης και προστασίας των εργαζομένων έναντι των επιδράσεων της τεχνητής ακτινοβολίας.
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. μπορεί να προσφέρει αυτήν την υπηρεσία μετρήσεων και αξιολόγησης για  όλους τους πελάτες μας οι οποίοι, είτε είναι πιστοποιημένοι για την Ποιότητα ISO 9001, είτε για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία  ISO 45001, με σκοπό τη συμμόρφωση στη νέα οδηγία 2006/25/EC.
Δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι χώροι εργασίας αλλά και συνάθροισης, θα αρχίσουν υποχρεωτικά να εξοπλίζονται με συσκευές απολύμανσης αέρα μέσω UV (για τις οποίες πιθανόν να υπάρχει κάποιο CE Declaration για MD, LVD, EMC) είναι ορθό να γνωρίζουν οι πελάτες μας ότι αυτές οι συσκευές δεν καλύπτουν την οδηγία 2006/25/EC.
Η νέα πιστοποίηση που παρέχει η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στους πελάτες της, καλύπτει τη συγκεκριμένη οδηγία και καθιστά το χώρο εργασίας ασφαλή και προστατευμένο από την τεχνητή ακτινοβολία.

Διάβασε περισσότερα

article image

08/12/2020


EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «HYSELFDROPS-Τ2ΕΔΚ-01883 » (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ Ω7Κ64658Π3-ΛΚΛ/ΑΡ.ΠΡΩΤ.1246-06/10/2020)

Tα μέλη του Δ.Σ. στη Συνεδρίαση της 3ης.12.2020 ενέκριναν ομόφωνα την αποδοχή και έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και την υπογραφή των συμβάσεων, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις.

Λήψη αρχείου

Διάβασε περισσότερα

article image

03/12/2020


RESERVIST Project Launched: Towards a Rapid Manufacturing Response to Spikes in Medical Products and Services Demand

Athens, Greece, December 3, 2020 – MIRTEC S.A., Materials Industrial Research and Technology Centre, is partner of RESERVIST, a Horizon 2020 project starting today. MIRTEC, together with the other European partners, aims to repurpose manufacturing lines to respond to crisis needs.
Today, the HORIZON 2020 project RESERVIST starts. The 17 European partners, representative of both the industry and research sector, began planning their activities to achieve an ambitious goal. They aim to establish a network of ‘reservist cells’ to activate surge manufacturing when standard production lines cannot respond to the demand for medical products.
The need for structures alike became apparent earlier this year when the health systems faced considerable challenges in provisioning medical supplies, e.g. personal protective equipment, ventilators etc., making it difficult to provide healthcare to millions of EU citizens, in turn. In response to this reality, RESERVIST aims to create a network that provides continuous manufacturing and service in the healthcare supply chain during emergencies. To achieve that, industry and research partners will work together to build cross-sectoral networks and tap into the worldwide maker community.
“RESERVIST is a great opportunity to improve the resilience of production lines, enabling the industry to respond to fluctuations in market demand in case of an emergency or other trigger events”, said Guy Buyle, Manager EU Research at Centexbel, the lead partner of RESERVIST.
RESERVIST main legacy will be a network of partners able to repurpose production lines to provide personal protection, respiratory and medical disinfection equipment to the health system. Easier said than done, however. Partners will establish the backbone network and set up a coordination system to ensure efficient logistics and aligned manufacturing since the onset of the emergency. Meanwhile, partners will develop new materials and tweak production facilities, including rapid testing and certification capacities for the resulting products. The network backbone will be eventually embedded into the partners’ structure, remaining idle until it is necessary to activate it.
To reach its ambitious goal, RESERVIST relies on each partner’s expertise: MIRTEC brings its knowledge in materials testing and certification. MIRTEC will contribute to RESERVIST by establishing together with Centexbel, Belgium and VTT, Finland a distributed certification scheme for textile personal protective equipment, in particular face masks.
Sofia Fratzeskou, Textiles Certification and Specification Manager in MIRTEC, said: “This is well in line with MIRTEC's ambition to support our clients through products' testing and certification. It also responds to the emerging need for quick testing of protective products or equipment in times of crisis, like the ongoing pandemic. Furthermore, it provides the opportunity to the companies and other involved parties to detect possible new fields of collaboration throughout a wide network.”

The RESERVIST consortium includes four large enterprises and seven SMEs, in addition to four research centres and two innovation networks. The intersectoral nature of the project also emerges from the several disciplines of the partners’ expertise, that range from healthcare, textiles, manufacturing and engineering to digitalisation, design, certification, software platforms and modelling.
 

About RESERVIST
The RESERVIST project is co-funded by the Horizon 2020 programme of the European Union under grant agreement n°101016041. It will last 24 months and started on December 1, 2020. RESERVIST has a consortium of 17 partners from 7 EU countries and is coordinated by Centexbel, the Belgian research centre for textiles and plastics.
For more information, please contact Silvia Pavlidou, Organic and Textile Materials Group Manager, R&D Directorate at MIRTEC. Email: s.pavlidou@mirtec.gr
 

Διάβασε περισσότερα

article image

06/11/2020


EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΣΚ E-CODOMH, ΓΓ1CL-0058353»

Τα μέλη του Δ.Σ. στη Συνεδρίαση της 27ης.10.2020 ενέκριναν ομόφωνα την αποδοχή και έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΒΕΤΑΜ, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και την υπογραφή των συμβάσεων, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΒΕΤΑΜ
Νίκος Σοφιανός

Λήψη αρχείου

Διάβασε περισσότερα