Πιστοποίηση

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι επίσης διαπιστευμένη για την πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με τα ακόλουθα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα:
 • Πιστοποίηση μεθόδων συγκόλλησης μεταλλικών υλικών  (EN  ISO 15614 series, ASME IX, API 1104, EN 13134) καθώς και πιστοποίηση ικανότητας συγκολλητών μεταλλικών υλικών (EN ISO 9606 series, ASME IX, API 1104,  EN ISO 13585, EN ISO 14732), κ.α. π.χ AWS
 • Πιστοποίηση μεθόδων συγκόλλησης καθώς και πιστοποίηση ικανότητας συγκολλητών πλαστικών υλικών ( ΕΝ 13067)
 • Πιστοποίηση πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 3, ΕΛΟΤ ΕΝ 1866, ΕΛΟΤ 1066
 • Πιστοποίηση χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421-2,3 και συγκολλήσεις σύμφωνα με το ISO 17660
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός για κόλλες πλακιδίων, κατά ΕΛΟΤ EN 12004 Ε2: 2008 (κατηγορία 3/C) και Κανονισμό Δομικών (ΕΕ) 305/2011 (CPR)
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης, ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά  για καλώδια, σύμφωνα με  EN 50575:2014/A1:2016 και Κανονισμό Δομικών (ΕΕ) 305/2011 (CPR)
 • Πιστοποίηση ηλιακών θερμικών συλλεκτών και συστημάτων για την απονομή σήματος Solar Keymark βάσει CEN/CENELEC Internal Regulations - Part 4: 2018
 • Συλλεκτών βάσει των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12975-1, EΛOT EN ISO 9806:2013
 • Συστημάτων  βάσει των προτύπων ΕΛΟΤ EN 12976-1 και ΕΛΟΤ EN 12976-2
 • Πιστοποίηση Ηλεκτρικών καλωδίων με βάση τα πρότυπα  ΕΛΟΤ 563 σειρά, ΕΛΟΤ 843,  EN 60702 σειρά, EN 50525 σειρά (HAR Marking), EN 50214, EN 61138, CENELEC HD 21.4 S2
 • Πιστοποίηση Ρευματοδοτών / Ρευματοληπτών οικιακής χρήσης  με βάση τα πρότυπα      IEC 60884 σειρά και  ΕΛΟΤ 1413-1.
 • Πιστοποίηση Φωτιστικών Σωμάτων με βάση τα πρότυπα  IEC 60598 σειρά (ENEC Marking ).
 • Έλεγχος και Πιστοποίηση Εξοπλισμού παιχνιδότοπων, (ΦΕΚ 931/Β/2009, ΦΕΚ    2029/Β/25.7.2014, ΦΕΚ 2213/8.6.2019, , πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ EN 1176, EN 1177, ΕΛΟΤ EN14960)
 • Πιστοποίηση ξενοδοχείων (ΥΑ216 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015), ΥΑ219 (ΦΕΚ14/Β/12.01.2015)) και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων ΥΑ21185 (ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014), ΥΑ 219 (ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015)
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών συνοδευόμενης και καθοδηγούμενης κατάδυσης (Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ/273Α/4-11-2005) ,ΕΛΟΤ ENISO24803:2017
 • Χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης σε παραγωγούς συστημάτων πλαστικών σωληνώσεων (Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 14097/757/2012 – ΦΕΚ 3346 Β/14-12-2012 & την Υ.Α. Αριθμ. 114233/2019 – ΦΕΚ 4278 Β/25-11-2019)
 • Έλεγχος και Πιστοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης κλπ, (EN1270, ΕΝ 1271, ΕΝ 748, ΕΝ 1510)


Επίσης, προσφέρουμε πιστοποίηση για μια σειρά βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως:
 • Νήματα, υφάσματα, αξεσουάρ, κουρτίνες, βρεφικά είδη, κλπ, σύμφωνα με την Διεθνή Οικολογική Πιστοποίηση Oeko-Tex® Standard 100 για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
 • Προϊόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel (εργαστηριακοί έλεγχοι)
 • Ενδύματα εργασίας, εξοπλισμό ασφαλείας και Μέσα Ατομικής Προστασίας με την σήμανση CE.

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι Διαπιστευμένος Φορέας με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ/IEC 17021  και πιστοποιεί Συστήματα σύμφωνα με τα πρότυπα:
 • Διαχείρισης Ποιότητας, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
 • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001
 • Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001, ΕΛΟΤ ISO 45001
 • Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα, ΕΛΟΤ 1429
 • Διαχείρισης Ενέργειας, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001
 • Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP), ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000
 • Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001


Η  ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την
 • Πιστοποίηση αρμοδίων ατόμων για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την  αναγόμωση πυροσβεστήρων