Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020, για
 • Περιοδικό Έλεγχο Ανυψωτικών Μηχανημάτων (γερανογέφυρες, γερανοί, περονοφόρα, κλπ)
 • Περιοδικό Έλεγχο Ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων
 • Περιοδικό Έλεγχο Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων (ΑDR)
 • Περιοδικό Έλεγχο εξοπλισμού υπό Πίεση (αεροφυλάκια, ατμολέβητες, δεξαμενές υγραερίου κλπ)
 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Περιοδική επιτήρηση Αναγνωρισμένων Εταιρειών για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων
 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας & Εποπτεία Κέντρων Επανελέγχου Φιαλών
 • Έλεγχο τουριστικών αναβατήρων (τελεφερίκ)
 • Έλεγχο τουριστικών αναβατήρων (τελεφερίκ)
 • Μαγνητοεπαγωγικούς ελέγχους συρματόσχοινων
 • Επιθεώρηση κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής (4 bar) και μέσης πίεσης (19 bar)
 • Επιθεώρηση κατασκευής παροχετευτικών αγωγών και εγκατάστασης μετρητών φυσικού αερίου
 • Ελέγχους Παιδότοπων, Παιδικών Χαρών και  των Δαπέδων τους
 • Επιθεωρήσεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών
 • Ελέγχους Καλυμμάτων και Στρωμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων 

Επίσης διενεργεί ελέγχους/επιθεωρήσεις σε :
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Κτηριακές Εγκαταστάσεις & Κατασκευές
 • Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης
 • Λέβητες και εγκαταστάσεις θέρμανσης
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις  Κτηρίων, θερμογραφήσεις
Η ΕΒΕΤΑΜ διαθέτει τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα φορητό εξοπλισμό επιτόπιων ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων.