Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένα εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 για τον έλεγχο  ενός ευρέος φάσματος   βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, οργανικών και ανόργανων υλικών (συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών προϊόντων), επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,  στερεών και υγρών αποβλήτων. Η μοναδική εργαστηριακή εμπειρία της ΕΒΕΤΑΜ παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εσωτερικών μεθόδων (in-house) και τη διενέργεια εξειδικευμένων αναλύσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε  πελάτη.


Μεταλλικά & Μεταλλουργικά Υλικά

Εργαστήριο Μηχανικών Δοκιμών
Διενεργείται πλήθος μηχανικών δοκιμών όπως  εφελκυσμός και θλίψη, κρούση, κάμψη, κόπωση, ερπυσμός και σκληρομέτρηση κυρίως σε μεταλλικά υλικά αλλά και σε  άλλα υλικά, κατά περίπτωση.

Εργαστήριο Μη Καταστρεπτικών Δοκιμών
Διενεργούνται μη καταστρεπτικοί έλεγχοι με τις μεθόδους υπέρηχων, μαγνητικών σωματιδίων, διεισδυτικών υγρών και ακτινογραφήσεων. Οι τρεις πρώτες μέθοδοι μπορούν να διεξαχθούν και στις εγκαταστάσεις του πελάτη ή στο πεδίο του Έργου. Επιπλέον, το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό για τον μαγνητοεπαγωγικό έλεγχο συρματόσχοινων.

Εργαστήριο Μεταλλογραφίας και Μικροσκοπίας.
Διεξάγονται έλεγχοι μακροδομής και μικροδομής υλικών για τον ποιοτικό χαρακτηρισμό και ποσοτικό προσδιορισμό φάσεων και χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την χημική σύσταση και την προηγούμενη κατεργασία τους και συνδέονται με τις ιδιότητές τους κατά τη χρήση. Γίνεται εργαστηριακή αξιολόγηση επιφανειακών κατεργασιών και συγκολλήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων ενώ είναι δυνατή και η εκτίμηση της κατάστασης υλικών μετά από χρήση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με επιτόπια λήψη δοκιμίων με την τεχνική της replica. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα Οπτικής παρατήρησης και Ανάλυσης Εικόνας (Image analysis) σε μια ευρεία γκάμα υλικών (μεταλλικά, κεραμικά, σύνθετα, ορυκτά κ.ά) με χρήση Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM) σε συνδυασμό με στοιχειακή ανάλυση EDS.


Δομικά υλικά – Πυρίμαχα Υλικά

Εργαστήριο Δομικών & Πυρίμαχων Υλικών
Το εργαστήριο διαθέτει μακρά εμπειρία ελέγχου φυσικών, μηχανικών  & χημικών χαρακτηριστικών τσιμέντου, κονιαμάτων, σκυροδέματος & συναφών υλικών. Υπάρχουν πολυετείς συστηματικές συνεργασίες με φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τεχνικές εταιρείες και με βιομηχανίες  παραγωγής δομικών υλικών.

Πραγματοποιούνται εργαστηριακές δοκιμές και έλεγχοι σύμφωνα με τα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα στις εξής κατηγορίες  υλικών :
 • Τσιμέντο
 • Σκυρόδεμα
 • Αδρανή
 • Εδαφικά υλικά
 • Κονιάματα (σοβάδες, αρμόστοκοι, λάσπες κτισίματος , επισκευαστικά)
 • Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων, ενεμάτων
 • Νερό σκυροδέματος (καταλληλότητα)
 • Κόλλες πλακιδίων (κοινοποιημένο εργαστήριο)
 • Δομική άσβεστος
 • Στοιχεία Τοιχοποιΐας
 • Δομικά κεραμικά (κεραμικά πλακίδια, κεραμίδια, τούβλα)
 • Τεχνητοί & Φυσικοί λίθοι και πλάκες
 • Τσιμεντοπροϊόντα (πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλιθοι , κράσπεδα κ.α.)
 • Ασφαλτικό σκυρόδεμα
 • Πυρίμαχα Υλικά
Εργαστήριο Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος
Το εργαστήριο Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος δραστηριοποιείται στον έλεγχο του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, με σκοπό την πιστοποίησή του, με μια σειρά δοκιμών όπως εφελκυσμό, κόπωση, κάμψη, διάτμηση και ελέγχου της γεωμετρίας καθώς και χημική ανάλυση του υλικού.


Ινώδη,Οργανικά και Εύκαμπτα Υλικά

Εργαστήριο Κλωστοϋφαντουργίας
Πρόκειται για πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Φυσικομηχανικών Ιδιοτήτων σε προϊόντα όπως ίνες, νήματα, υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, δέρματα, χαρτί, πλαστικά, κ.ά.

Εργαστήριο Πολυμερών και Ελαστικών
Το εργαστήριο έχει την δυνατότητα να  διενεργεί διαπιστευμένες δοκιμές τύπου, επιτήρησης & παρτίδας σε Συστήματα Πλαστικών Σωληνώσεων, ελέγχου συγκολλήσεων,  καθώς και εργαστηριακές δοκιμές φυσικών, μηχανικών, θερμικών ιδιοτήτων διαφόρων πλαστικών & ελαστικών σε μορφή πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος,  σύμφωνα με τα Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα.


Εργαστήρια Χημικών Αναλύσεων

Μετάλλων
Μπορούν να γίνουν αναλύσεις σε δείγματα διαφορετικής κραμάτωσης, όπως κράματα σιδήρου (απλοί, ανοξείδωτοι χάλυβες κ.λ.π,) κράματα αλουμινίου και κράματα χαλκού. Επίσης διενεργούνται έλεγχοι προσδιορισμού ολικού άνθρακα σε πρώτες ύλες  και προϊόντα χαλυβουργίας για το υπολογισμό εκπομπών CO2. Επιπρόσθετα το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει ελέγχους για βαρέα μέταλλα σε ύδατα καθώς και σε ατμόσφαιρα χώρων εργασίας (π.χ. χαλυβουργίες, χυτήρια κ.λ.π)

Κεραμικών & Ανόργανων Υλικών
Στο εργαστήριο διενεργούνται χημικές αναλύσεις και σειρά ελέγχων ποιότητας Δομικών, Κεραμικών και Πυρίμαχων υλικών. Πραγματοποιούνται χημικές αναλύσεις τσιμέντου, προσδιορισμού περιεκτικότητας χημικών στοιχείων σε βιομηχανικά ορυκτά, αναλύσεις αξιολόγησης σε χώμα, φυσικούς λίθους και πρώτες ύλες κεραμοποιίας, έλεγχος της καταλληλότητας ύδατος για σκυρόδεμα και προσδιορισμός της απελευθέρωσης μολύβδου και καδμίου από είδη εστίασης.

Οργανικών και Ανόργανων Υλικών
Πραγματοποιούνται μετρήσεις για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό της περιεκτικότητας των υφασμάτων και άλλων υλικών σε επιβλαβείς ουσίες, όπως  φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, αζωχρώματα, PFOS/PFOA, οργανοκασσιτερικές ενώσεις, φθαλικοί εστέρες και πλαστικοποιητές, PAH, κ.ά. Eπίσης, πραγματοποιούνται όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH.

Περιβαλλοντικών Μετρήσεων
Πραγματοποιούνται προσδιορισμοί βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων σε υγρά, στερεά και αέρια δείγματα, φυσικοχημικός έλεγχος και ανίχνευση βαρέων μετάλλων σε νερά άρδευσης και ύδρευσης, προσδιορισμοί βαρέων μετάλλων σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα, μετρήσεις – έλεγχος ρυπαντικού φορτίου βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, δοκιμές εκπλυσιμότητας στερεών αποβλήτων με εφαρμογή καθορισμένων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (ΕΝ 12457, TCLP/USEPA), μετρήσεις χαρακτηρισμού στερεών καυσίμων, παρακολούθηση συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων, μετρήσεις στραγγισμάτων από ΧΥΤΑ, μετρήσεις ποιότητας αέρα σε χώρους εργασίας, καθώς και πληθώρα εξειδικευμένων ενόργανων αναλύσεων κατά παραγγελία του εκάστοτε πελάτη. Παράλληλα το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με φορητά όργανα για την πραγματοποίηση μετρήσεων πεδίου.


Άλλα Εργαστήρια

Εργαστήριο Παιχνιδιών
Διενεργούνται δοκιμές στα παιδικά παιγνίδια, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 71.

Εργαστήρια Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων
Στα εργαστήρια διενεργείται πληθώρα δοκιμών σε πολλά προϊόντα
Ηλεκτρικά καλώδια: Φυσικές δοκιμές (δοκιμές απώλειας μάζας θερμοπλαστικών μονώσεων και μανδυών, δοκιμές θερμικής σταθερότητας), χημικές δοκιμές (προσδιορισμός οξύτητας και αγωγιμότητας εκλυόμενων αερίων κατά την καύση), δοκιμές επίδοσης (πυκνότητα εκλυόμενου καπνού από την καύση), διαστασιακές δοκιμές(εξωτερικές διαστάσεις, πάχος μόνωσης), ηλεκτρικές δοκιμές(δοκιμές αντίστασης, τάσης, κάμψης), περιβαλλοντικές δοκιμές(δοκιμές απότομης θέρμανσης μόνωσης), δοκιμές πυρός(διάδοση φλόγας), μηχανικές δοκιμές(δοκιμές φορτίου, επιμήκυνσης, κρούσης, κάμψης), σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 50525, ΕΝ 50363, ΕΝ 60811, ΕΝ 50395, EN 50396 ΕΝ 60228, EΛOT 843, ΕΛΟΤ 563.1.1, ΕΛΟΤ 623.1.1, ΕΝ 60754-2, ΕΝ 13501-6, ΕΝ 61034-1&-2, ΕΝ 50575

Ηλεκτρικά προϊόντα & ηλεκτρονικά, Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης, φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες/ρευματολήπτες, ναυτιλιακός εξοπλισμός, συστήματα πυρανίχνευσης, συστήματα σωληνώσεων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.α.: Δοκιμές επίδοσης(βαθμός προστασίας IP), δοκιμές ασφαλείας(προστασία κατά της πρόσβασης σε υπό τάση μέρη και κατά της ηλεκτροπληξίας), ηλεκτρικές δοκιμές(δοκιμή υπερβατικών υπερτάσεων, μέτρηση απορροφούμενης ισχύος & ρεύματος, διηλεκτρική αντοχή, ρεύμα διαρροής, αντοχή στην υγρασία και μέτρηση της αντίστασης , δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος, δοκιμή αντοχής σε επιφανειακά ρεύματα, αντίσταση γείωσης, εκφόρτιση φορτίου/τάση), περιβαλλοντικές δοκιμές (ανθεκτικότητα και αντίσταση σε περιβαλλοντικές συνθήκες αλατονέφωση, θερμοκρασιακός κύκλος, ξηρή, υγρή  θερμότητα, χαμηλή θερμοκρασία, δοκιμή δόνησης, πλήγμα) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60529, IEC 60884-1, EN 60335, EN 60598, EN 61386, EN 60695, EN 54 κ.α.

Επιπλέον διενεργούνται ακουστικές δοκιμές σε ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα που εκπέμπουν θόρυβο, καθώς επίσης και δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σε διάφορες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Εργαστήριο Πυροσβεστήρων
Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται διαπιστευμένες δοκιμές για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών, της λειτουργίας και της κατασβεστικής ικανότητας των φορητών και των τροχήλατων πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 2004 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1866. Το εργαστήριο διαθέτει θάλαμο αλατονέφωσης χωρητικότητας450lt. Επίσης διενεργούνται δοκιμές για πυροσβεστήρες μίας χρήσης τύπου αεροζόλ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1066