Οργανόγραμμα

Nικόλαος Σοφιανος, επιχειρηματίας, Πρόεδρος
Σκιπίων - Στυλιανός Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος
Βασιλική Φιλιππάτου, Μέλος
Γεώργιος Ασημακόπουλος, Μέλος
Βαλσαμή - Ευαγγελία Κορομηλά, Μέλος
Ευάγγελος Κάββαλος, Μέλος
Θεόδωρος Παναγιώτου, Μέλος