Οργανόγραμμα

Marie Stridborg – Κατσιουγιάννη, Πρόεδρος
Σκιπίων - Στυλιανός Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Δρόσος, Μέλος
Γεώργιος Ασημακόπουλος, Μέλος
Βαλσαμή - Ευαγγελία Κορομηλά, Μέλος
Ευάγγελος Κάββαλος, Μέλος
Θεόδωρος Παναγιώτου, Μέλος