Συνεργάτες

Η Ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας A.E. Έχει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών σε πολλές πόλεις της Ελλάδος καθώς και στο εξωτερικό