Τομείς Διαπίστευσης

  • Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 - Αρ. Πιστ. 64
  • Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 - Αρ. Πιστ. 901 Εργαστήρια Δοκιμών Αθηνών
  • Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 - Αρ. Πιστ. 27
  • Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, για τον έλεγχο προϊόντων - Αρ. Πιστ. 28
  • Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για Συστήματα - Αρ. Πιστ. 26
  • Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 για Πιστοποίηση Προσώπων - Αρ. Πιστ. 249 Αναγνώριση ως Τεχνική Υπηρεσία για οχήματα