Υποδομή

Η «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας», ΕΒΕΤΑΜ, έχει έδρα στο στον Βόλο, ενώ διαθέτει Υποκαταστήματα και Γραφεία στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Θήβα) και στην Κίνα (Σαγκάη), καθώς και ένα ευρύτατο δίκτυο έμπειρων συνεργατών που καλύπτει εκτός από την Ελλάδα και τρεις γειτονικές χώρες (Τουρκία, Κύπρο, Ρουμανία).

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου και καταλαμβάνουν έκταση 7.500 m2 στεγασμένων χώρων σε μια οικοπεδική έκταση 32 στρεμμάτων. Στο χώρο αυτό βρίσκονται εγκαταστημένα και τα επτά Εργαστήρια της ΕΒΕΤΑΜ όπου γίνονται έλεγχοι για ένα ευρύ φάσμα μεταλλικών και μεταλλουργικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων χημικών αναλύσεων. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ